Wiceprezes SM oskarżony

Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi N. zarzucając mu tzw. popełnienie oszustwa na stanowisku kierowniczym. Stanisław N. będąc vice prezesem spółdzielni mieszkaniowej miał więc istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z inwestycjami realizowanymi przez spółdzielnię.
Jednocześnie będąc przewodniczącym komisji przetargowej, żądał, a następnie przyjmował korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w kwocie ponad 130 tys. zł., w zamian za niedozwolone czynności preferencyjne polegające na wysyłaniu zaproszeń do składania ofert w trybie przetargu wyłącznie do firm wskazanych przez spółkę wręczającą korzyści majątkowe.
W konsekwencji takich działań jako główny wykonawca prac budowlano – wykończeniowych wybrana została spółka promowana przez oskarżonego.
Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, podczas przesłuchania skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Za opisane wyżej przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …