Strona główna / Aktualności / Więcej konsultacji samorządów

Więcej konsultacji samorządów

Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy samorządowej. Prezentując projekt wyraził nadzieję, że partie polityczne zechcą pochylić się nad propozycją ze zrozumieniem. B. Komorowski podkreślił, że propozycja z jednej strony wzmacnia możliwość przeprowadzania i zachęca do jak najliczniejszych referendów, a więc do jak największego……udziału obywateli w społeczności lokalnej, a społeczności lokalne do współdecyzji o tym, co powinno się dziać na obszarze ich miasta i gminy.
– Z drugiej strony (projekt) wprowadza niewielkie ograniczenie, w moim przekonaniu, niezwykle logiczne, jeśli chodzi o swobodę, łatwość w odwoływaniu władz samorządowych w wyniku referendum – powiedział prezydent.
Chodzi o to – jak mówił prezydent Komorowski – by samorząd uchronić przed zbyt łatwym dziś hasaniem partii politycznych i różnego rodzaju politycznych ambicjonerów, którzy urządzają sobie prawybory na krótko przez terminem normalnych wyborów, likwidując naturalną możliwość wywiązania się albo niewywiązania się i bycia rozliczonym za to, w trybie pełnej kadencji władz samorządowych. Jak zaznaczył, celem projektowanej ustawy jest odwrócenie tych proporcji tak, aby Polacy na szczeblu samorządowym jak najliczniej, jak najczęściej współdecydowali w kwestiach merytorycznych, a jak najrzadziej byli plątani w rozgrywki pomiędzy partiami politycznymi.
Bronisław Komorowski poinformował także, że zwrócił się do swego doradcy prof. Jerzego Regulskiego z prośbą o zbadanie, jak są uzasadnianie te referenda, które są organizowane we wrześniu w różnym miejscach w kraju. Okazało się – mówił prezydent – że w zdecydowanej większości przypadków natrafiono na zdecydowaną niechęć udzielanie takiej informacji, a tylko w jednym przypadku na dziesięć były to konkretne powody związane z zarzutami prokuratorskimi.
Projekt zobowiązuje również samorządy poszczególnych szczebli do określenia zasad i form konsultacji społecznych oraz do publikowania projektów uchwał, aby mieszkańcy mogli wyrażać swoją opinię przed ich przyjęciem. Ponadto, w proponowanej ustawie określono też tryb przeprowadzania wysłuchania publicznego oraz katalog projektów uchwał podlegających obowiązkowemu wysłuchaniu. Aktywność obywatelska staje się bezskuteczna bez ustawowej gwarancji dla konstytucyjnej samodzielności samorządu terytorialnego. Ustawa wzmacnia konstytucyjnie gwarantowaną samodzielność poprzez zapewnienie radom określania sposobu realizacji zadań samorządowych.
Dla wzmocnienia aktywności w rozwoju i sposobu realizacji zadań samorządowych ustawa zapewnia lepszą możliwość współpracy instytucji samorządowych różnych szczebli. Pojawi się m.in. możliwość powołania zespołów współpracy terytorialnej większych miast z ich otoczeniem, konwentu delegatów samorządu lokalnego w województwach, czy powiatowych konferencji rozwoju gospodarczego dla skutecznej współpracy organizacji gospodarczych i samorządowych w ramach powiatu.
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …