Strona główna / Szczypta soli / Wiedzą lepiej

Wiedzą lepiej

Komitet Stały Rady Ministrów nie wziął pod uwagę stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie likwidacji znaków opłaty sądowej ani nie ustosunkował się do uchwał samorządu adwokackiego w tej sprawie. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa cieszy z dwóch powodów. Po pierwsze jest jednoznacznie krytyczne wobec zamiaru likwidacji znaków opłaty sądowej i dowodzi, że wszystkie środowiska prawnicze związane ze stosowaniem prawa w praktyce, są temu pomysłowi Ministra Sprawiedliwości przeciwne. Po drugie, stanowisko KRS zostało wyrażone w odpowiedzi na wystąpienie lobbingowe, czego Przewodniczącyc KRS Pan Sędzia Antoni Górski nie ukrywa. I to jest dobry sygnał dla lobbingu; pokazuje bowiem, że lobbing prowadzony konsekwentnie i metodycznie w formie merytorycznych pism w toku procesu legislacyjnego jest działalnością pożyteczną. Miejmy też nadzieję, że będzie skuteczny i Minister Sprawiedliwości wycofa się z zamiaru likwidacji znaków.
Jest oczywiste, że wystąpienie lobbingowe nie miało wpływu na merytoryczną treść stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa, jednakże zwracało uwagę na fakt, że w opinii na temat projektowanej nowelizacji, Krajowa Rada Sądownictwa pominęła kwestię zamiaru likwidacji znaków opłaty sądowej. Tak prowadzony lobbing jest przykładem jego społecznej użyteczności i przyczynia się do poprawy procesu stanowienia prawa.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa Mec. Jerzy M. Majewski przekazał Min. Tomaszowi Arabskiemu z wnioskiem o zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości do ustosunkowania się do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa oraz przekazał stanowisko KRS do wiadomości wszystkich członków Komitetu Stałego oraz zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o ustosunkowanie się do opinii KRS i rozważenie wycofania projektu likiwidacji znaków opłaty sądowej z założeń projektu ustawy.

Sprawdź także

PiS-PO, jedno zło

Kajetan Jan Wróblewski: Tymczasem na Wschodniej (780/337/72)*. Grochem o ścianę Polska degrengolada W 2015 roku …