Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Większa ochrona świadka i pokrzywdzonego

Większa ochrona świadka i pokrzywdzonego

Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w dniu 13 marca 2014 r. został przesłany do uzgodnień, konsultacji i opinii. W Polsce brak jest kompleksowej regulacji dotyczącej ochrony świadków i pokrzywdzonych. Obowiązujące rozwiązania są fragmentaryczne. Częściowo znajdują się w kodeksie postępowania karnego, częściowo w wewnętrznych regulacjach Policji. Założeniem projektu ustawy jest stworzenie całościowej regulacji poświęconej ochronie świadków i pokrzywdzonych. Osiągnięcie tego celu jest szczególnie istotne z uwagi na znaczącą rolę, jaką świadkowie i pokrzywdzeni pełnią w procesie karnym. Mimo postępu w wielu dziedzinach nauk oraz osiągnięć kryminalistyki, to wciąż ich zeznania stanowią blisko 90 % informacji będących podstawą wydawanych decyzji procesowych. Głównym celem projektu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pokrzywdzonym i świadkom, poprzez zwrócenie większej uwagi na ich potrzeby związane z udziałem w postępowaniu karnym i karno-skarbowym.
Projektowane rozwiązania zapewnią tym osobom nie tylko większe bezpieczeństwo, ale również poprawią ich sytuację procesową, zredukują ryzyko wtórnej wiktymizacji, a także zapewnią większy komfort składania zeznań. Przesłany do konsultacji projekt przewiduje, że w określonych przypadkach pokrzywdzeni i świadkowie będą mogli korzystać z pomocy psychologa, ochrony osobistej, pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia, pomocy finansowej.
Pokrzywdzeni i świadkowie będą mogli korzystać również ze stałego kontaktu z funkcjonariuszami Policji wyznaczonymi do monitorowania stanu bezpieczeństwa tych osób. Funkcjonariusze informować będą pokrzywdzonych i świadków o przysługujących im prawach i obowiązkach, jak też współpracować z sądem i prokuratorem w sprawach związanych z bezpieczeństwem tych osób.
Projekt stanowi także implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …