Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Więzienie to nie remedium

Więzienie to nie remedium

?Jak zarządzać egzekucją sankcji karnych?? ? to temat tegorocznej 18. Konferencji Rady Europy dla Dyrektorów Administracji Więziennych z udziałem Dyrektorów Służb Probacji. Polskiej delegacji przewodniczył odpowiedzialny za więziennictwo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości ? Stanisław Chmielewski. Konferencja organizowana jest przez Radę Europy

Konferencja organizowana jest przez Radę Europy we współpracy z Belgijską Służbą Więzienną oraz Belgijskimi Krajowymi Służbami Publicznymi ds. Wymiaru Sprawiedliwości. Skierowana jest do Dyrektorów Generalnych służb więziennych z 47 państw będących członkami Rady Europy.Do udziału w konferencji zostali zaproszeni także dyrektorzy europejskich służb kuratorskich, sędziowie i prokuratorzy z Europy, obserwatorzy Rady Europy przy Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejskiej Organizacji ds. Więziennictwa i Probacji oraz Europejskiej Organizacji ds. Probacji.
Podczas Konferencji dyskutowano o tym, w jaki sposób zarządzać wykonywaniem orzeczeń karnych i sankcji pozawięziennych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski wziął udział w pierwszej dyskusji panelowej, w której wystąpili m.in. dyrektorzy służby więziennej z Irlandii, Niemiec, a także przedstawiciele nauki. Głównym punktem dyskusji była krótkoterminowa kara pozbawienia wolności, kary wolnościowe oraz możliwości efektywnego wykorzystywania tych środków.
Konferencja przebiegała w trzech równoległych sekcjach: (nad)używanie więzienia, złożoność zarządzania więziennictwem i probacją, warunki i przygotowanie do zwolnienia z więzienia oraz rola i relacja więzienia, służb probacji w tworzeniu i realizacji zindywidualizowanych orzeczeń.
W kontekście tych problemów uczestnicy wzięli udział w debatach dotyczących wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Dyskutowali o tym, jak najlepiej korzystać z takiego typu środków oraz jak skutecznie radzić sobie z większą liczbą przestępców w społeczności. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienie: jak praktyka sądowa może mieć wpływ na zmniejszenie populacji więźniów?

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …