Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Więźniowie na scenie

Przegląd umożliwił przedstawienie dorobku kulturalnego osób dotkniętych izolacją społeczną, chcących uporządkować swoje dotychczasowe życie w zgodzie z normami życia społecznego. Jednym z zadań konkursu była integracja ze środowiskiem otwartym oraz prezentacja umiejętności aktorskich osób pozbawionych wolności, ich potencjałuoraz przełamywania barier. W konkursie wzięło udział 10 zespołów teatralnych z całej Polski (grupy z: Zakładu Karnego w Wierzchowie Pomorskim, Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu, Zakładu Karnego w Kwidzynie, Zakładu Karnego w Grudziądzu, Zakładu Karnego w Nowym Sączu, Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie, Zakładu Karnego w Przytułach Starych, Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu). Podobnie jak w ubiegłym roku, poza konkursem wystąpiła grupa teatralna z Ośrodka dla Bezdomnych w Szczepankowie. Konkurs uświetnili aktorzy Teatru Nowego, którzy czytali reportaże powstałe jako rezultat warsztatów Włodzimierza Nowaka z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Lesznie – „Listy na wolność”. Dodatkową atrakcją i zarazem niespodzianką dla wszystkich uczestników i gości był występ muzyczny zespołu Paragraf 64 z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. Występy przed szeroką publicznością zostały poddane ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych: – Ewa Wójciak – przewodnicząca jury – aktorka Teatru ósmego Dnia w Poznaniu – Marcin Kowalski – wicedyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu – prof. UAM dr hab. Grzegorz Ziółkowski – nauczyciel, reżyser, tłumacz – Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk w Poznaniu – kpt. Filip Skubel – specjalista OISW w Poznaniu – prof. UAM dr hab. Wiesław Ambrozik – kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM Gościem specjalnym konkursu, który zaszczycił nas swoją obecnością 16 kwietnia był prof. nzw. dr hab. Marek Konopczyński – Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie 13 kwietnia ? Centrum Kultury Zamek Podczas poniedziałkowej inauguracji konkursu odczytany został list od Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego. Następnie wystąpiła ?Wierzchowska Grupa Teatralna? z Zakładu Karnego w Wierzchowie w spektaklu zatytułowanym ?Teatrzyk?, a po niej swój występ zaprezentowała żeńska grupa ?Widno – Kręgi? z Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu w spektaklu ?Druga strona?. Na koniec wystąpili aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu w spektaklu ?Listy na wolność?. 14 kwietnia – Teatr Nowy w Poznaniu / Centrum Kultury Zamek Ciekawe zabiegi inscenizacyjne mogliśmy zobaczyć na deskach Teatru Nowego w Poznaniu w spektaklu ? Nibylandia ? w wykonaniu grupy teatralnej ?Wikingowie? z Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Szczepankowie. Grupa ta wystąpiła poza konkursem. Następnie przenieśliśmy się na kolejne ciekawe wydarzenie teatralne do CK Zamek – przejmujący spektakl ?Sąd ostateczny? zaprezentowała męska grupa „Marionetki” z Zakładu Karnego w Grudziądzu. 15 kwietnia ? Teatr Polski w Poznaniu Trzeciego dnia konkursu na scenie Teatru Polskiego wystąpiły trzy więzienne grupy teatralne: z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu ?Protezownia? ze spektaklem ?Otwórz drzwi snom? (grupa żeńska), z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie ?Nadzieja? w spektaklu ?Przed sklepem jubilera? (grupa żeńska) oraz występ teatru z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu ?Próba? w spektaklu ?Nasze kartoteki? – grupa męska. 16 kwietnia – Teatr ósmego Dnia w Poznaniu W przeddzień finału w Teatrze ósmego Dnia zaprezentowały się 3 grupy. Obejrzeliśmy multimedialny pokaz spektaklu ?Emigranci? zespołu „Za kratami” z Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Ciekawym spektaklem poruszającym problematykę praw dziecka był występ „Wszyscy jesteśmy Korczakami naszych czasów” grupy ?Upadłe Anioły powstają? z Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Ostatnią grupą tego dnia był ?Teatr Innego Świata? z Aresztu Śledczego w Poznaniu w spektaklu ?Mały Książę?. 17 kwietnia – Centrum Kultury Zamek II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej zakończyła się w piątek w Centrum Kultury Zamek uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień. Tego dnia na widowni zasiedli przedstawiciele służb mundurowych m.in. płk Grzegorz Federowicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, współorganizatorzy przedsięwzięcia, sędziowie i kuratorzy oraz rodziny uczestników konkursu. Tego dnia można było także obejrzeć wystawę obrazów stworzonych przez skazanych z Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz prezentację fotografii z I Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej autorstwa Anny Gregorczyk oraz Łukasza Szamałka. Laureaci konkursu: I miejsce – Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu ?Protezownia? ze spektaklem ?Otwórz drzwi snom? II miejsce – Oddział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu ?Próba? w spektaklu ?Nasze kartoteki? III miejsce (ex aequo) – Wierzchowska Grupa Teatralna? z Zakładu Karnego w Wierzchowie w spektaklu zatytułowanym ?Teatrzyk? oraz grupa ?Teatr Innego Świata? z Aresztu Śledczego w Poznaniu w spektaklu ?Mały Książę? Wyróżnienia otrzymali: Grupa teatralna ?Widno – Kręgi? z Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu w spektaklu zatytułowanym ?Druga strona? za spojrzenie z dystansem na swoją sytuację. Grupa teatralna z Zakładu Karnego w Grudziądzu ?Skazane na teatr? w spektaklu ?Sąd Ostateczny? za wiarygodność i umiejętność nawiązania kontaktu z widzami. Grupa teatralna z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie ?Nadzieja? w spektaklu ?Przed sklepem jubilera? za umiejętność prowadzenia dialogu scenicznego. Grupa teatralna z Zakładu Karnego w Przytułach Starych ?Upadłe Anioły Powstają? w spektaklu ?Wszyscy jesteśmy Korczakami naszych czasów? – specjalne wyróżnienie Rzecznika Praw Dziecka za podjęcie problematyki Praw Dziecka i przybliżenie postaci Janusza Korczaka. Grupa teatralna z Zakładu Karnego w Kwidzynie ?Korektor? w spektaklu „Czekam na miłość”. Laureaci konkursu otrzymali od organizatorów statuetki i dyplomy, pozostali uczestnicy obdarowani zostali upominkami. Osoby i instytucje, które wsparły organizację przeglądu uhonorowane zostały okolicznościowymi ryngrafami. Uczestnicy konkursu wzięli udział w sesji zdjęciowej niezależnych fotografów – Anny Gregorczyk i Łukasza Szamałka. Po wręczeniu nagród odbył się bankiet w holu kolumnowym Zamku dla wszystkich gości i aktorów. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom za zaangażowanie i pomoc. Największe podziękowania należą się obsłudze Centrum Kultury Zamek, Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Teatru ósmego Dnia oraz wolontariuszom z Koła Naukowego ?Dwa Światy? WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy również Teatrowi Nowemu w Poznaniu za udostępnienie sceny.
Głównym organizatorem imprezy teatralnej był dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędem Miasta w Poznaniu. Partnerzy projektu: Centrum Kultury Zamek, Teatr ósmego Dnia, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Nowy w Poznaniu oraz Katedra Teatrologii Poznańskiej. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Patronat medialny objęły: Wielkopolska Telewizja Kablowa spółka z o.o., Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Poznaniu, Radio Afera, Radio Merkury oraz Forum Penitencjarne. Konkurs skierowany był do funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych grup teatralnych, których członkowie (aktorzy) to osoby pozbawione wolności.
Tekst: ppor. Anna Michalik,www.arekmichalak.wix.com/my-photoland

Sprawdź także

Eksperci są zażenowani

28 kwietnia TK zbada sprawę zawieszenia Izby Dyscyplinarnej przez TSUE – Adam Bodnar uzupelnia swoje …