Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Winny ale nie ukarany

Odmowa wydruku roll upu dla organizacji LGBT ze względów światopoglądowych była nieuzasadniona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał za winnego drukarza, który odmówił wykonania zlecenia. HFPC obserwowała proces?. Przypomnijmy, sprawa dotyczy Fundacji LGBT Business Forum, która chciała wykonać materiały promocyjne w jednej z łódzkichdrukarni. Po otrzymaniu projektu banneru drukarz odpowiedział: “Odmawiam wykonania roll up?u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą?. Drukarz został obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, czyli umyślnego odmówienia wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny. W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał wyrokiem nakazowym winę drukarza i wymierzył mu grzywnę. Obwiniony złożył sprzeciw od tego wyroku, co spowodowało, że sprawa była ponownie rozpoznawana przez sąd I instancji.
RESORT ZABIERA GŁOS
W lipcu 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości skrytykowało w oświadczeniu wyrok nakazowy Sądu Rejonowego. HFPC wydała wówczas stanowisko, w którym stwierdziła, że ?oświadczenie odnoszące się do konkretnego wyroku, publikowane na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości może być odebrane jako próba wywierania nacisku na chronioną konstytucyjnie niezawisłość i niezależność sądownictwa?.
WYROK
W wyroku wydanym 31 marca 2017 r. sąd ponowie uznał drukarza za winnego popełnienia wykroczenia. Sąd uznał, że przekonania osoby pracującej w sektorze usług nie mogą być podstawą wykonania zlecenia i nie był to racjonalny powód odmowy wykonania dzieła. Zdaniem sądu grafika, która miała być wydrukowana, nie zawierała żadnych treści mogących uzasadniać odmowę realizacji zamówienia, a jego wykonanie nie wykraczało poza standardowy zakres działalności drukarni. Ze względu na szczególne okoliczności sprawy, w tym na nienaganną opinię drukarza jako pracownika, sąd odstąpił od wymierzenia kary. Oprócz HFPC postępowanie było obserwowane przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Court Watch Polska, zaś obsługę prawną zapewniła Kampania Przeciwko Homofobii. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …