Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wniosek asystentów do Trybunału

Wniosek asystentów do Trybunału

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek w sprawie zarobków asystentów sędziów. Związek Zawodowy Pracowników Sprawiedliwości domaga się uznania, że sposób naliczania zarobków asystentów jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Ich zdaniem zarobki powinny zależeć od kwalifikacji, a nie miejsca pracy. Związek kwestionuje zgodność z konstytucją art. 155 § 6 prawa o ustroju sądów powszechnych. Chodzi o art. 32 konstytucji stanowiący, że wszyscy są równi wobec prawa i art. 92 mówiący o upoważnieniach do wydawania rozporządzeń.
Wysokość wynagrodzeń asystentów sędziów ustalana jest w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra sprawiedliwości. Zdaniem asystentów przepis, który stanowi delegację do wydawania tego rozporządzenia, pozostawia ministrowi zbyt dużo swobody. Zdaniem autorów wniosku przepis ten ma charakter blankietowy, bo nie wskazuje szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu ustalania zarobków asystentów. Z przepisu tego wynika ponadto, że upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
Autorzy wniosku wskazują też na problem, jakim jest różnicowanie wynagrodzeń asystentów innych niż zatrudnieni na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zależności od zatrudnienia w sądzie rejonowym, okręgowym i apelacyjnym. Obecnie są dwie grupy asystentów: jedni pracują po ukończeniu aplikacji ogólnej, drudzy są w sądach od lat. Według wnioskodawców, ustawodawca wprowadził niczym nieuzasadnione zróżnicowanie w wynagradzaniu asystentów. Jedni otrzymują wyższe pensje niż pozostali.

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …