Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wolne urzędy sędziowskie

Wolne urzędy sędziowskie

Oto stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa dnia 25 maja 2017 r. w sprawie braku obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych W trosce o prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa, a przede wszystkim o realizację konstytucyjnego prawa obywateli do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,Krajowa Rada Sądownictwa wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że Minister Sprawiedliwości w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swojego ustawowego obowiązku niezwłocznego obwieszczania o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, wynikającego z art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.). Rada przypomina, że obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim jest równoznaczne ze wszczęciem procedury obsady tego stanowiska. Wobec bezczynności Ministra Sprawiedliwości aktualnie pozostaje nieobsadzonych kilkaset stanowisk sędziowskich, z czego większość w sądach rejonowych, odnotowujących największy wpływ spraw. To niczym nieuzasadnione zaniechanie Ministra Sprawiedliwości ma bezpośredni wpływ na przedłużanie się postępowań w tych sądach, w których pozostają wakujące stanowiska. Negatywne konsekwencje takich działań Ministra odczuwają przede wszystkim obywatele, którzy powierzają sądom rozpoznanie swoich spraw i z powodu bezczynności Ministra Sprawiedliwości nie mogą liczyć na szybkie ich rozstrzygnięcie. Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP ?Monitor Polski? wszystkich wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …