Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wolność nie zna miary

Wolność nie zna miary

Prezentujemy stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce. ?Przyjęcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego naszym zdaniem, wbrew tytułowi, dramatycznie ograniczy wolności obywatelskie? ? czytamy w wydanym dziś stanowisku Komitetu Helsińskiego w Polsce. W ubiegłym tygodniu Senat przyjął bez poprawek
ustawę o Narodowym Instytucie Wolności. Instytut jest nowym organem administracji, którego głównym zadaniem będzie dystrybucja środków publicznych na działalność organizacji pozarządowych. Dyrektora Instytutu oraz większość członków jego rady ma powoływać przewodniczący kolejnej, nowej instytucji, jaką jest Komitet do spraw Pożytku Publicznego.
Przewodniczący Komitetu ma być członkiem Rady Ministrów. Tym samym Rada Ministrów będzie miała szerokie kompetencje do kształtowania i kontrolowania pracy Narodowego Instytutu. W trakcie konsultacji społecznych oraz całego procesu legislacyjnego liczne organizacje społeczne przedstawiały swoje krytyczne uwagi co do tego projektu. W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przyjęcie tej ustawy stanowi odwrót od idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzi systemowe zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce.
Apel do Prezydenta: ?Przyznanie Instytutowi wyłącznego prawa do rozdzielania środków budżetowych na rzecz inicjatyw społecznych i organizacji oznacza oddanie kontroli nad tą częścią sfery publicznej władzom politycznym państwa, a nie obywatelom. To pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i wspierania instytucji społeczeństwa otwartego? ? czytamy w wydanym dziś stanowisku. Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce apelują do Prezydenta RP o zawetowanie tej ustawy. Stanowisko Komitetu Helsińskiego dostępne jest na stronie HFPC

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …