Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wrześniowe szkolenia LexisNexis

Wrześniowe szkolenia LexisNexis

Nowa księga elektroniczna; odpowiedzialność kierownika jednostki w świetle ustawy o finansach publicznych; promocja i sprzedaż doradztwa prawnego ( zajęcia także w Poznaniu) to cykl nowych szkoleń LexisNexis. Szegóły dalej i w dziale SZKOLENIA.

NOWA ELEKTRONICZNA KSIEGA WIECZYSTA
Od dwóch lat trwa wdrażanie systemu Nowej Elektronicznej księgi wieczystej. Nietrwałe papierowe teczki odchodzą w zapomnienie, a ich miejsce zajmują księgi komputerowe. Aby ułatwić Państwu pracę i poszerzyć wiedzę na ten temat LexisNexis Polska wydawca Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica, zaprasza na szkolenie, które przeznaczone jest dla osób pracujących z dokumentami wydawanymi przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.
Elektroniczna księga wieczysta ? szkolenie dla praktyków połączone z warsztatami 24.09.2010r. (piątek) godz.: 9.30-16.30, Warszawa.
Celem szkolenia jest omówienie problematyki prawnej pod kątem teoretycznym i praktycznym dotyczącej elektronicznej księgi wieczystej. Przede wszystkim zapoznamy Państwa ze strukturą elektroniczną księgi wieczystej, nauczymy czytania i interpretacji dokumentów, z którymi mogą zetknąć się praktycy, a wydawanych przez Wydziały Ksiąg Wieczystych, w tym nowych odpisów elektronicznych ksiąg, zawiadomień o wpisie.
Osoby docelowe: szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dokumentami wydawanymi przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (odpisami ksiąg wieczystych) oraz Wydziały Ksiąg Wieczystych (zawiadomienia o wpisie), a także korzystające z elektronicznego wglądu do ksiąg, w szczególności pracowników banków, doradców kredytowych, urzędników, pracowników spółdzielni, rzeczoznawców majątkowych, pośredników sprzedaży nieruchomości, pracowników agencji nieruchomości, geodetów.
Prowadzący: Agnieszka Stefańska – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Wizytator ds. cywilnych i ksiąg wieczystych, autorka ?Elektronicznej księgi Wieczystej? Wydawnictwa LexisNexis.
Szczegółowy program szkolenia : 1. omówienie podstawowych zasad prawnych rządzących księgami wieczystymi wynikającymi z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece 2. zapoznanie uczestników ze strukturą elektronicznej księgi wieczystej, porównanie struktury księgi papierowej i elektronicznej 3. omówienie zagadnień związanych z migracją ksiąg papierowych do postaci elektronicznej i problemów z tym związanych, w szczególności dostępności wglądu do ksiąg w trakcie ich migracji, możliwość uzyskania odpisów, składania wniosków do migrowanych ksiąg 4. wskazanie na miejsce i znaczenie poszczególnych wpisów zawartych w poszczególnych działach księgi, z uwzględnieniem podstaw wpisów 5. wskazanie zasad dostępu do wglądu do ksiąg elektronicznych, zasad dostępu do akt ksiąg, uzyskiwania odpisów ksiąg elektronicznych 6. część praktyczna (warsztaty): -ćwiczenia polegające na czytaniu i interpretacji wpisów zawartych w elektronicznej księdze.
Szczegółowy program dostępny na stronie : http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/elektroniczna_ksiega_5.html Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18
Kontrola zarządcza
Odpowiedzialność kierownika jednostki w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie 16 lipca 2009 r. Kontrola zarządcza obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji, a podstawowym obowiązkiem kierownika jednostki jest wdrożenie i monitorowanie takich mechanizmów, aby jednostka osiągała swoje cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kierownik jednostki odpowiedzialny będzie również za opracowywanie planów działalności organizacji i sprawozdań z ich wykonania, ale również za składnie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Aby dowiedzieć się więcej, co kryją w sobie przepisy nowej ustawy o finansów publicznych LexisNexis wydawca Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica zaprasza na szkolenie :
KONTROLA ZARZĄDCZA w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych 23.09.2010r. (czwartek) godz.: 10.00-16.00, Warszawa.
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw prawnych oraz praktycznych aspektów kontroli zarządczej w jednostce. Szkolenie służyć ma określeniu odpowiedzialności kierownika jednostki oraz innych pracowników, w tym głównego księgowego.
Metody szkolenia: Przedstawienie przykładów z praktyki, w tym orzecznictwa. Ćwiczenia w sporządzaniu procedur kontroli zarządczej.
Osoby docelowe: Kierownicy (dyrektorzy), główni księgowi i pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową w jednostkach oświatowych, urzędach pracy, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach opieki społecznej i innych jednostkach organizacyjnych gminy/powiatu.
Prowadzący: Ewaryst Kowalczyk- prawnik, doktor nauk prawnych. Wykładowca Studium Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Politechniki Poznańskiej. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz partnerów publicznych i prywatnych z zakresu partnerstwa publiczno ? prywatnego. Jest autorem ekspertyz dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.
Program szkolenia: 1.Pojęcie i zakres zastosowania kontroli zarządczej a.Kontrola zarządcza a kontrola finansowa b.Kontrola zarządcza a audyt c.Standardy kontroli zarządczej d.Kontrola zarządcza w świetle szczegółowych wytycznych Ministra Finansów 2.Szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej a.Kontrola zarządcze a plany działalności jednostki b.Sprawozdanie z kontroli zarządczej c.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 3.Rola kierownika w zakresie kontroli zarządczej a.Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej b.Powierzenie obowiązków innym pracownikom w zakresie kontroli zarządczej 4.Rola głównego księgowego w kontroli zarządczej a.Czy główny księgowy może być odpowiedzialny za prowadzenie kontroli zarządczej? b.Kontrola zarządcza a wstępna kontrola wykonywana przez głównego księgowego 5.Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów a.Metodologia tworzenie procedur wewnętrznych b.Rodzaje procedur wewnętrznych c.Procedury wewnętrzne a regulaminy zamówień publicznych do 14 tyś.euro 6.Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej a.Obszary wrażliwe w gospodarce środkami publicznymi b.System kontroli zarządczej 7.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej a.Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej b.Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej c.Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej d.Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej.
Szczegółowy program dostępny na stronie:http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/kontrola_zarzadcza_3.html Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18
PROMOCJA DORADZTWA PRAWNEGO
Świadczenie usług prawniczych to biznes, który przy zachowaniu wszelkich zasad etyki prawniczej może być konkurencyjny i przynosić wymierne biznesowe korzyści. Poznaj z nami kluczowe obszary, które zazwyczaj pomija się w klasycznym systemie edukacji prawniczej w trakcie studiów i aplikacji. Zamień instynktowne działania w usystematyzowany plan pracy.
LexisNexis wydawca Publikacji prawniczych, Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica zaprasza na szkolenia otwarte: Skuteczne strategie pozyskiwania zleceń od klientów Jak wypromować i sprzedać doradztwo prawne- Cykl warsztatów LexisNexis dla prawników. Sesje wykładowe przeplatane praktycznymi kazusami i ćwiczeniami.
22.09? 8.12.2010 r. Warszawa 6.10? 8.12 2010 r. Poznań
Cel szkolenia
: Warsztaty dla prawników kancelarii prawnych i podatkowych, którzy zajmują się relacjami z klientami oraz pozyskiwaniem nowych zleceń. Proponujemy zupełnie nowe podejście szkoleniowe ? cykl 6 warsztatów tematycznych powiązanych ze sobą, które w całości stanowią kompendium wiedzy o zarządzaniu kancelarią, zespołem, klientami, pozyskiwaniu nowych klientów, promocji i w efekcie budowania pozycji biznesowej rynku usług prawniczych. Ponadto, każdy z warsztatów jest zamkniętą i pełną, odrębną całością. Zapraszamy do udziału we wszystkich warsztatach. Grupa docelowa: Zapraszamy wszystkich prawników, którzy chcą określić na nowo swoja pozycję, dopracować strategię wyjścia na rynek, zastanowić się nad przyszłością oraz dla tych, którzy szukają nowej inspiracji i chcą podnieść efektywność prowadzonej przez siebie działalności. W szczególności: – prawnicy – aplikanci – właścicieli kancelarii – partnerzy, wspólnicy – osoby tworzące swoje kancelarie – osoby, które chcą stworzyć własną markę na rynku – osoby, które chcę zdefiniować swoją prawnicza przyszłość Korzyści: – małe grupy uczestników – możliwość udziału w wybranych modułach – możliwość konsultacji z prowadzącymi – praca grupowa oraz indywidualna. Program jest tak opracowany aby uczestnik mógł skorzystać z całości, do czego zachęcamy lub konkretnych modułów szkolenia. W trakcie warsztatów omówione zostaną Kwestie Fundamentalne, takie jak: zdobywać nowych klientów; spowodować, aby dotychczasowi klienci zostali na lata; stworzyć idealny zespół, który pomoże osiągać sukcesy; zbudować swoją własną i niepowtarzalna markę; przygotować własną strategię. Kwestie praktyczne, takie jak: przygotować skuteczną ofertę; wyceniać usługi prawnicze; zaistnieć w mediach; zaprezentować się w trakcie wystąpień publicznych; współpracować z mediami; zdobywać rekomendacje klientów; zamienić relację z klientem w trwały i wieloletni związek.
Osoby prowadzące: Beata Niemczuk, MBA, od ponad 9 lat związana z sektorem usług prawniczych, obecnie dyrektor marketingu kancelarii Wardyński i Wspólnicy, wcześniej szef marketingu kancelarii skandynawsko-polskiej Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook (MAQS); Patryk Zamorski, karierę rozpoczął blisko 11 lat temu w Arthur Andersen, następnie był odpowiedzialny za marketing i PR kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz działu doradztwa podatkowego Ernst & Young. Jest koordynatorem polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Komunikacji (European Association of Communication Directors) oraz członkiem Forum Marketingu Usług Profesjonalnych (Professional Marketing Forum).
Szczegółowy program bloków tematycznych 1.PROMOCJA I SPRZEDAŻ DORADZTWA PRAWNEGO I PODATKOWEGO ? WSTĘP 22.09.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Warszawa 06.10.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Poznań a.Czym jest sprzedaż usług prawnych ? mity i prawdy. b.Strategia dla firmy (poprzedzona analizą otoczenia biznesowego, prawnego, gospodarczego). c.Cykl sprzedaży usług prawnych. d.Cykl życia usługi. e.Analiza i ocena portfela klientów (klienci strategiczni, przychodowi, prestiżowi). f.Klienci a strategia firmy. g.Oferta konkurencji. h.Kapitalizacja kontaktów w środowisku klienckim. 2.ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI 5.10.2010 r. (wtorek) godz.: 10.00-16.00, Warszawa 12.10.2010 r. (wtorek) godz.: 10.00-16.00, Poznań a.Czym jest zarządzanie relacjami z klientami? b.Dynamika relacji pomiędzy prawnikami, klientami a konkurencją. c.Klienci a oferta kancelarii ? konieczne kompetencje i umiejętności prawników. d.Znajomość działalności klientów: usług, produktów, konkurencji. Gdzie szukać informacji? e.Oczami klienta ? percepcja kancelarii, jej prawników i obsługi. Oczekiwania i skargi klientów. f.Oceny pracy kancelarii i jej prawników ? jak przeprowadzać badania satysfakcji oraz spotkania oceniające współpracę z kluczowymi klientami. g.Mapa kontaktów z klientami. h.Jak budować lojalność klientów? i.Jak chronić klientów przed konkurencją? j.Wewnętrzne procedury współpracy z klientami. 3.SPRAWDZONE METODY I NARZĘDZIA PROMOCJI usług doradztwa prawnego i podatkowego 20.10.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Warszawa 27.10.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Poznań a.Wizytówka, oferta, broszura, siedziba firmy. b.E-marketing: internet, webcasty, podcasty, portale, extranet. c.Prestiżowa marka ? nazwiska eksperta, nazwy kancelarii. d.Relacje z mediami ? pozycjonowanie ekspertów i firmy w wybranych mediach. e.Udział w polskich i zagranicznych rankingach. f.Organizacja seminariów dla klientów. g.Udział w organizacjach branżowych i biznesowych. h.Udział w zewnętrznych seminariach i konferencjach. i.Kampanie komunikacyjne a strategia rozwoju firmy. j.Współpraca z wydawnictwami profesjonalnymi. k.Jak prezentować się na konferencjach, seminariach. l.Działania marketingowe a budżet i koszty. m.Wartość dodana dla klienta. 4.SPRZEDAŻ I ROZWóJ USŁUG DLA KLIENTóW 4.11.2010 r. (środa) godz.: 10.00-16.00, Warszawa 17.11.2010 r. Poznań a.Czym jest sprzedaż i rozwój nowych usług? b.Jak tworzyć nowe usługi i produkty prawne? c.Kim jest rainmaker? Kto i jak sprzedaje usługi prawne w kancelarii? d.Segmentacja klientów i dopasowanie oferty dla poszczególnych grup klientów. e.Jak identyfikować i docierać do nowych klientów w Polsce i zagranicą? f.Relacje z klientami, które przekładają się na rozwój zleceń: i.Zarządzanie kluczowymi klientami, ii.Jakość obsługi, iii.Nieodpłatna wartość dodana dla klientów a nowe zlecenia, iv.Skupienie się na kliencie ? łagodzenie napięć pomiędzy procesami a wynikami. g.Cross-selling pomiędzy praktykami prawa w kancelarii ? czyli jak zacieśniać współpracę z klientami. 5.PROCES ZAKUPU USŁUG PRAWNYCH PRZEZ KLIENTóW 23-24.11.2010 r. Warszawa 30.11-01.12.2010 r. Poznań a.Jak się przygotować do przetargu, przedstawienia oferty kancelarii? b.Proces zakupowy usług prawnych ? rodzaj ofert i zapytań ofertowych. c.Perswazyjne metody pisania ofert. d.Jak znaleźć się w gronie zaproszonych firm do złożenia oferty nowemu klientowi? e.Perswazyjny format sprzedaży usług prawnych. f.Wycena usług prawnych i komunikacja tego z klientem. g.Oferta doradztwa prawnego a oczekiwania klientów. h.Kryteria doboru doradcy prawnego ? na co zwracają uwagę klienci i czym się kierują podejmując ostateczną decyzje, zastrzeżenia klientów. i.Otoczenie konkurencyjne a oferta kancelarii. j.Trendy na świecie i w Polsce związane z zakupem usług prawnych. 6.MOTYWOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRAWNIKóW do działań związanych z pozyskiwaniem nowych zleceń 7.12.2010 r. Warszawa 8.12.2010 r. Poznań a.Czym jest sprzedaż usług prawnych? b.Zarządzanie prawnikami w procesie sprzedaży usług prawnych. c.Rola lidera a efektywność działań członków zespołu. d.Dream team ? jak stworzyć idealny zespół kliencki. Kto jest odpowiedzialny za ?sprzedaż? usług prawnych? e.Metody pokonywania niechęci u prawników do ?sprzedaży? doradztwa prawnego. f.Rozwój umiejętności biznesowych i miękkich u prawników. g.Motywowanie i wynagradzanie inicjatyw o charakterze new business development. h.Jak przeprowadzić program pozyskiwania zleceń od klientów? Studium przypadku. Szczegółowy program dostępny na stronie : http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/skuteczne_strategie_pozyskiwania_zlecen_od_klientow.html Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …