Wsparcie dla Igora Tuleyi

Demonstracja wsparcia dla sędziego Igora Tuleyi (Warszawa)

5 października 2020 r. w Warszawie, ma odbyć się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Igora Tuleyi. Tego dnia będzie rozpoznawane zażalenie prokuratury na odmowę uchylenie immunitetu.

Postępowanie wobec sędziego to przykład rażącego lekceważenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazał wstrzymać działalność Izby Dyscyplinarnej.

Izba ta składa się z osób powołanych w politycznej procedurze. Sędzia Igor Tuleya jest ścigany w związku z wydanym orzeczeniem, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii.

Sędzia Igor Tuleya zapowiedział, że nie stawi się na rozprawie, a w razie nielegalnego uchylenia mu immunitetu – także przed prokuratorem. „Niech doprowadzą mnie siłą” – mówi.
Będzie w tym dniu z nami przed SN.

Bądźmy tam razem z Igorem Tuleyą !!!

Zasady zgromadzenia

BEZPIECZEŃSTWO
Zgodnie z aktualnymi przepisami:
– zgromadzenie może liczyć nie więcej niż 150 osób, prosimy o przestrzeganie tego limitu
– uczestnicy zgromadzenia powinni przestrzegać dystansu społecznego (odległość 2 metry między poszczególnymi osobami) ORAZ zakrywać usta i nos maseczką, szalikiem itp.

APOLITYCZNOŚĆ
Zgromadzenia mają na celu zwrócenie uwagi na bezprawne działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec sędziego Igora Tuleyi oraz wyrażenie solidarności i wsparcia dla pana sędziego. Prosimy o powstrzymanie się od wypowiedzi czy haseł o charakterze politycznym. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie w trakcie zgromadzeń agitacji politycznej w imieniu lub na rzecz konkretnego ugrupowania politycznego bądź prowadzenie kampanii w związku z wyborami prezydenckimi.
W zgromadzeniach będzie uczestniczyło wielu sędziów, prosimy o uszanowanie konieczności zachowania przez nich apolityczności, jak tego wymaga Konstytucja RP.

Pamiętajmy! Walczymy o prawo każdego obywatela do niezależnego, niezwisłego sądu!

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …