Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje

Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje

W sobotę 29 września 2012 r., jak już informowaliśmy, już po raz siódmy odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz piąty przeprowadzony został państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów tych przystąpiło łącznie ok. 11 700 magistrów prawa w Polsce.
Spośród których zdawało:
na aplikację adwokacką – ok. 4300,
na aplikację radcowską – ok. 5900,
na aplikację notarialną – ok. 830,
na aplikację komorniczą – ok. 640.
Egzaminy, które przeprowadziło łącznie 65 komisji, rozpoczęły się w całym kraju o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 100 pytań, a w przypadku aplikacji komorniczej – na 90. Frekwencja kandydatów była wysoka, bowiem do egzaminów przystąpiły prawie wszystkie osoby, które zostały do nich dopuszczone. Jak wskazywali przewodniczący, kandydaci kończyli rozwiązywanie testów przed czasem (pierwsze osoby oddały testy w pierwszej godzinie trwania egzaminu), a po dwóch i pół godziny przeznaczonych na rozwiązanie testów na sali pozostało niewielu zdających.
Wstępne wyniki uzyskane na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych: – egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 55%, tj. ok. 2360 osób (dla porównania, w roku 2011 zdawalność wyniosła 52%), – egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 49%, tj. ok. 2900 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 45,4%), – egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 27%, tj. ok. 225 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 15,4%), – egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 81%, tj. ok. 520 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 83,9%).
Powyższe dane wskazują, że poziom zdawalności egzaminów wstępnych na aplikacje stabilizuje się, w szczególności w przypadku egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką i radcowską, do których przystępuje co roku najwięcej kandydatów. Spośród blisko 12 000 osób, któreprzystąpiło do tegorocznych egzaminów, ok. 10 200 zdających – tj. ok. 88% wszystkich kandydatów – to kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich. Natomiast w przypadku aplikacji notarialnej zauważalny jest istotny wzrost zdawalności w stosunku do roku ubiegłego (z 15,4% do ok. 27%). Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione – w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji. Poniżej zamieszczone są wyniki egzaminów wstępnych w kilkunastu komisjach:
aplikacja adwokacka – w Bydgoszczy zdało ok. 45% kandydatów, – w Częstochowie zdało ok. 41% kandydatów, – w Gdańsku zdało ok. 58% kandydatów, – w Kielcach zdało ok. 50% kandydatów, – w Koszalinie zdało ok. 43% kandydatów, – w Łodzi zdało ok. 71% kandydatów, – w Opolu zdało ok. 29% kandydatów, – w Płocku zdało ok. 34% kandydatów, – w Poznaniu zdało ok. 62% kandydatów, – w Toruniu zdało ok. 53% kandydatów, – w Wałbrzychu zdało ok. 42% kandydatów, – we Wrocławiu zdało ok. 60% kandydatów, – w Zielonej Górze zdało ok. 41% kandydatów; aplikacja radcowska – w Gdańsku (komisja nr 1) zdało ok. 60% kandydatów, – w Gdańsku (komisja nr 2) zdało ok. 50% kandydatów, – w Koszalinie zdało ok. 47% kandydatów, – w Lublinie zdało ok. 46% kandydatów, – w Szczecinie zdało ok. 55% kandydatów, – w Wałbrzychu zdało ok. 33% kandydatów, – w Zielonej Górze zdało ok. 46% kandydatów: aplikacja notarialna – w Gdańsku zdało ok. 21% kandydatów, – w Poznaniu zdało ok. 27% kandydatów, – we Wrocławiu zdało ok. 34% kandydatów: aplikacja komornicza – w Gdańsku zdało ok. 85% kandydatów, – w Poznaniu zdało ok. 83% kandydatów, – w Warszawie zdało ok. 75% kandydatów.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …

Strona główna / Aktualności / Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje

Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje

Jak informowaliśmy 25 września 2010 r. jednocześnie na terenie całego kraju odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.

Do egzaminów na powyższe aplikacje zgłosiło się łącznie 10 048 osób, w tym:
– na aplikację adwokacką 3 044 osoby,
– na aplikację radcowską 5 560 osób,
– na aplikację notarialną 1 093 osoby,
– na aplikację komorniczą 351 osób.
Tegoroczne egzaminy przebiegały bez zakłóceń. Testy egzaminacyjne doręczone zostały do wszystkich 59 komisji egzaminacyjnych, działających w 24 miastach, w sposób wykluczający ich nieuprawnione ujawnienie. Kandydaci na aplikantów rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Wynik pozytywny otrzymywali zdający, którzy odpowiedzieli poprawnie minimum na 100 pytań (w przypadku testu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną) lub na 90 pytań (w przypadku testu na aplikację komorniczą).
Znane są wyniki egzaminów z komisji, przed którymi przystąpiła mała liczba osób, albowiem prace tych komisji zostały zakończone późnym wieczorem w dzień egzaminu. Z uzyskanych telefonicznie nieoficjalnych informacji wynika, że rezultaty egzaminu na aplikację adwokacką w poszczególnych izbach są następujące: w Bielsku – Białej zdało ok. 46% kandydatów, w Częstochowie ok. 23%, w Kielcach ok. 36%, w Krakowie ok. 53%, w Lublinie ok. 29%, w Łodzi ok. 35%, w Olsztynie ok. 29%, w Opolu ok. 27%, w Płocku ok. 27%, w Poznaniu ok. 36%, w Radomiu ok. 25%, w Rzeszowie ok. 31%, w Toruniu ok. 31%, w Wałbrzychu ok. 34%, w Warszawie ok. 30%, we Wrocławiu ok. 40%.
Pomimo, iż kandydaci na aplikację radcowską zdawali egzamin w oparciu o ten sam test, co kandydaci na aplikantów adwokackich, uzyskane przez nich wyniki są z reguły niższe. Przykładowo: w Kielcach zdało ok. 16%, w Krakowie ok. 36%, w Lublinie ok. 22%, w Łodzi ok. 28%, w Olsztynie ok. 16%, w Opolu ok. 12%, w Poznaniu ok. 30%, w Wałbrzychu ok. 17%, we Wrocławiu ok. 32%.
Spośród kandydatów przystępujących do egzaminu na aplikację notarialną egzamin zdało ok. 22procent.
Natomiast egzamin wstępny na aplikację komorniczą zdało: w Warszawie ok. 67%, w Krakowie ok. 82% i w Poznaniu ok. 84% kandydatów (przy niższym o 10 punktów progu minimalnym, koniecznym do uzyskania wyniku pozytywnego).

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …