Strona główna / Temat Tygodnia / Wstrzymać egzekucję w Mińsku

Wstrzymać egzekucję w Mińsku

Skazany na śmierć prosi Prezydenta Łukaszenkę o łaskę. Paweł Seljun został skazany na śmierć 12 czerwca. 17 września Sąd najwyższy Białorusi odrzucił jego apelację. Skazany postanowił prosić prezydenta o ułaskawienie. Sąd Najwyższy odrzucił apelację Pawła Seljuna 17 września. Mężczyzna został skazany na śmierć przez sąd w Grodnie za zabójstwo swojej 21-letniej żony oraz jej 23-letniego kochanka. Obecnie przebywa on w bloku śmierci więzienia w Mińsku. Skazany ma jeszcze możliwość wystąpienia do prezydenta Białorusi o ułaskawienie. Do zabójstwa doszło 5 sierpnia 2012. Paweł Seljun został zatrzymany dwa dni później, w pociągu z Grodna do Baranowiczów. Sąd uznał go winnym z art.139 (2) (zabójstwo dwóch lub więcej osób ze szczególnym okrucieństwem), art. 205 (włamanie), art. 347 (zbezczeszczenie zwłok lub miejsca pochówku), oraz art. 378 (kradzież dokumentu tożsamości) Kodeksu Karnego Republiki Białorusi. Po ogłoszeniu wyroku 12 czerwca matka skazanego, Tamara Seljun, mieszkająca 300km od Grodna, nie otrzymywała od niego żadnej korespondencji przez trzy tygodnie, obawiała się przy tym o możliwe samobójstwo syna. 4 lipca Sąd Rejonowy w Grodnie udzielił jej zgody na odwiedziny syna, z którym spotkała się po raz pierwszy od rozprawy z 12 czerwca. Paweł Seljun przebywał w odizolowanym areszcie śledczym nr. 1 w Grodnie, a w sierpniu został przeniesiony na blok śmierci więzienia w Mińsku.
Na Białorusi więźniowie oczekujący na wykonanie kary śmierci o terminie egzekucji dowiadują się dopiero na kilka minut przed jej wykonaniem. Skazany ginie od strzału w tył głowy; zdarza się, że konieczny jest więcej niż jeden strzał. Ciało nie jest wydawane rodzinie, która o egzekucji dowiaduje się po fakcie, a o miejscu pochówku nigdy nie jest informowana, co dodatkowo pogłębia cierpienia rodziny.
Krewni Pawła Seljuna zabiegają o interwencję Komisji Praw Człowieka ONZ. Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim, angielskim lub własnym: n Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do skorzystania z prawa łaski w stosunku do Pawła Seljuna; wzywających Prezydenta Łukaszenkę do niezwłocznego wstrzymania wykonywania wszystkich wyroków śmierci wydanych na Białorusi; wzywających Prezydenta Łukaszenkę do wprowadzenia moratorium na karę śmierci. Apele AI prosi wysyłać do 29 października 2013 na adres: Prezydent Aleksander Łukaszenka ul. Karla Marxa 38 220016 Mińsk Białoruś Fax: +375 17 226 0610, +375 17 222 3872 Email: contact@president.gov.by Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie Apele prosimy przesyłać również na adres ambasady Białorusi w Warszawie: Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Wiktar Gajsionak Ambasada Republiki Białorusi Ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa Fax: 22 742 09 80 Email: poland@mfa.gov.by Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ambasadorze.
Źródło: Amnesty International

Sprawdź także

Powrót Komisji Weneckiej

W siedzibie Ministerstwa odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z delegacją Europejskiej Komisji na …