Strona główna / Szczypta soli / Wstyd i hańba

Wstyd i hańba

W Polsce tranwestytów i ludzi mających rozczepioną jaźń duszy i ciała atomizujących się w pierwiastkach męskich pod osłoną ciała i kobiecych w duszy, jest z całą pewnością mniej niż księży pedofili, ale posłów nie interesują faceci w czarnych sukienkach molestujący dzieci. Posłowie odrzucili szansę dającą ludziom transseksualnym możliwość wyboru. Groźne to prognozy przed nadchodzącym i wyborami. Andrzej Duda zawetował ustawę o uzgodnieniu płci. W ocenie głowy państwa ustawa „jest pełna luk i nieścisłości”. Sejm ustawę o uzgodnieniu płci uchwalił pod koniec lipca. Ustawa określa procedury związane z uzgodnieniem płci. Odnosi się do osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci wpisanej do aktu urodzenia. Dotyczy wyłącznie procedur prawnych, nie dotyka kwestii medycznych. Jej głównym celem jest ich uproszczenie i zlikwidowanie obowiązującego obecnie w tego typu sprawach trybu procesowego Wystraszeni posłowie dali wiarę tym pustym słowom. Poprzez cyniczną sejmową obstrukcję posłowie prawici nie dopuścili do głosowania. Aby ludzie nie dowiedzieli się kto myśli inaczej niż Jaśnie Oświkecony Andrzej Duda. Wstyd i hańba. Hańba po tysiąckroć.
Daruję sobie filozificzne wywody, oto dwie opinie prawników:
STANOWISKO HFPC
Helsińska Fundacja Peaw Człowieka zajęła stanowisko w związku z odmową podpisania przez Prezydenta RP ustawy o uzgodnieniu płci. Zastrzeżenia HFPC wzbudził również sposób uzasadnienia tej decyzji. W stanowisku podkreślono, że ustawa o uzgodnieniu płci wprowadza procedurę i określa skutki uzgodnienia płci w zgodzie ze standardami międzynarodowymi. Do tej pory zasady uzgadniania płci były określane wyłącznie przez orzecznictwo i nie były wolne od wad. ?Odrzucenie ustawy spowoduje, że uzgodnienie płci nadal będzie się dokonywało w procedurze niedostosowanej do specyfiki tych spraw (np. konieczność pozwania rodziców), w braku jednoznacznie określonych skutków tej procedury i w warunkach niepewności co do jej przebiegu? ? czytamy w stanowisku. ?Konieczność przyjęcia ustawy o uzgodnieniu płci wynika m.in. z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i od dawna była podkreślana także przez środowiska naukowe. Ustawa jest realizacją prawa osób transpłciowych do ochrony ich tożsamości i godności? ? mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. ?Nieuchwalenie ustawy nie jest również rozwiązaniem problemów wskazanych przez Prezydenta, ponieważ występują one niezależnie od tego, czy ta wejdzie w życie i są skutkiem występowania u bardzo wąskiej grupy osób niezgodności między tożsamością płciową o płcią metrykalną? ? dodaje dr Dorota Pudzianowska. HFPC wyraziła nadzieję, że Sejm nie podzieli wniosków Prezydenta i ponownie uchwali ustawę o uzgodnieniu płci.
STANOWISKJO aMNESTY iNTERNATIONAL
Żadne polityczne i inne pozaprawne przesłanki nie powinny stanąć na przeszkodzie wejściu w życie ustawy, która pozwoli osobom transseksualnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w sposób wolny od dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka. Uchwalona 10 września 2015 r. ustawa o uzgodnieniu płci, gwarantuje przejrzyste, rzetelne oraz łatwo dostępne procedury uznania płci i dostosowuje polskie ustawodawstwo w zakresie prawnego uznania osób transseksualnych do standardów europejskich. Ustawa ta stanowi przełomowy krok w realizacji prawa do ochrony życia prywatnego i samostanowienia osób transseksualnych oraz poszanowania niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Stanowi też wprowadzanie w życie standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również rekomendacji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w tym zakresie. Żadne polityczne i inne pozaprawne przesłanki nie powinny stanąć na przeszkodzie wejściu w życie ustawy, która pozwoli osobom transseksualnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w sposób wolny od dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka.

Sprawdź także

Czy inwalidzi zagłosują

Nadal nie wszystkie lokale wyborcze są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  Przed …