Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Wszystkie protesty rozpatrzone

Wszystkie protesty rozpatrzone

Sąd Najwyższy rozpoznał już wszystkie protesty przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., które wpłynęły do Sądu. Termin posiedzenia Sądu Najwyższego w pełnym składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na dzień 7 sierpnia 2014 r. W przypadku jednego protestu Sąd Najwyższy postanowił uznać jeden z postawionych zarzutów za zasadny lecz stwierdzone naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów, jeden zarzut pozostawił bez biegu, a sześć zarzutów uznał za bezzasadne.
W przypadku 11 protestów postanowił wyrazić opinię, że zarzuty protestu są zasadne, lecz naruszenie przepisów kodeksu wyborczego lub przestępstwo przeciwko wyborom nie miało wpływu na wynik wyborów, w przypadku 7 protestów wyraził opinię o niezasadności zarzutów. Pozostałe protesty pozostawione zostały bez dalszego biegu. Do Sądu Najwyższego wpłynęły w sumie 64 protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r..

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …