Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Wtórna przewlekłość w SN

Wtórna przewlekłość w SN

Po wejściu w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym część spraw nie jest rozpoznawana i czeka na powołanie sędziów do nowych izb ? Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej. Pośród tych spraw znajduje się m.in. 14 skarg na przewlekłość postępowania, które zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2018 r. o Sądzie Najwyższym

(Dz. U. 2018 r. poz. 5 ze zm.), która weszła w życie 3 kwietnia br., rozpoznawane są w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na rozpoznanie skargi sąd ma dwa miesiące. Pomimo nieuwzględnienienia przez ustawodawcę specyfiki skargi na przewlekłość postępowania w nowej ustawie o Sądzie Najwyższym i krótkiego terminu na ich rozpoznanie, dotychczas nie zostały podjęte kroki zmierzające do powołania sędziów do tej Izby, co umożliwiłoby rozpoznawanie oczekujących na rozpoznanie spraw.
W Sądzie Najwyższym podjęto próby zapobieżenia tzw. ?wtórnej przewlekłości? postępowania i umożliwienie rozpoznawania tych skarg. W kwietniu dostosowane zostały wewnętrzne regulacje dotyczące organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych, określono repertoria prowadzone w nowych Izbach, a na ostatnim posiedzeniu Kolegium Sądu Najwyższego, w dniu 16 maja, został utworzony Wydział w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oddelegował również do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sędziego, który do końca czerwca zajmuje się organizacją pracy wydziału.
Z uwagi na wątpliwości natury procesowej, Pierwszy Prezes SN zdecydował ograniczyć działania podjęte w ramach Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jedynie do czynności biurowych i ewidencyjnych. Podjęte kroki umożliwią szybkie i sprawne rozpoznanie spraw, w szczególności skarg na przewlekłość postępowania, niezwłocznie po powołaniu przez Prezydenta RP sędziów do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Działania związane z organizacją pracy i orzekaniem w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zgodnie z ustawą o SN, będą mogły zostać podjęte po powołaniu Prezesa SN kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej.
SSN Michał Laskowski Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …