Strona główna / Szczypta soli / Wybory nie dla inwalidów

Wybory nie dla inwalidów

Raport RPO z kontroli lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum w 2023 r.

  • Dostępność lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami jest istotna z punktu widzenia praw tych osób jako równoprawnych obywateli i wyborców
  • W każdej gminie co najmniej połowa lokali wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami
  • Pracownicy BRPO przeprowadzili kontrolę w 143 lokalach wyborczych oznaczonych jako lokale dostosowane
  • Z kontroli wynika, że pomimo ponad dziesięciu lat obowiązywania przepisów dotyczących szczegółowych wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują
  • Ponad 3/4 skontrolowanych lokali nie spełniało co najmniej jednego wymogu, prawie 40% co najmniej trzech, a co czwarty co najmniej 4 wymogów dostępności
  • Przeprowadzona kontrola potwierdziła ponownie potrzebę uzupełnienia regulacji dostępności o kwestie dostępności otoczenia lokali wyborczych, co nie jest obecnie w ogóle ujęte w przepisach

Więcej na stronie RPO

Sprawdź także

Zmienić rejestr pedofilów

Co trzeba zmienić w „Rejestrze pedofilów”. Wystąpienie Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich …