Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wybory także dla niepełnosprawnych

Wybory także dla niepełnosprawnych

Ponad 2 miliony polskich obywateli ma problemy z korzystaniem ze swoich praw wyborczych ? zauważa prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. W zdecydowanej większości są to osoby niepełnosprawne i starsze. Przy odpowiednim wysiłku władz samorządowych, można stworzyć im możliwość uczestnictwa w procesie współtworzenia polskiej demokracji. Przede wszystkim upowszechnienia wymaga informacja o tzw. alternatywnych metodach głosowania. Przepisy kodeksu wyborczego przewidują – przypomina RPO – możliwość głosowania przez pełnomocnika lub głosowania korespondencyjnego dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wyborcy niewidomi i słabowidzący będą mogli zagłosować przy pomocy nakładek z opisem w alfabecie Braille’a. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Wyborczym, podczas najbliższych wyborów w każdej gminie co najmniej 1/5 spośród wszystkich lokali wyborczych musi być dostosowana do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Władze samorządowe są zobowiązane do zweryfikowania stanu technicznego lokali obwodowych komisji wyborczych przed umieszczeniem ich na liście lokali przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. W szczególności gruntownego przeglądu wymagają podjazdy i windy dla takich osób. Ponadto wskazane jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego na terenie gminy, jak również istnieje obowiązek spopularyzowania wiedzy o nowelizacjach i aktualnym stanie prawa wyborczego. Jednak jak uczy doświadczenie, obowiązki gmin nie zawsze są właściwie realizowane.
Z kontroli przeprowadzonej w ub. roku przez pracowników Biura RPO wynika, że ok. 1/3 lokali oznaczonych jako dostosowane do potrzeb niepełnosprawnego wyborcy, w praktyce nie spełniało określonych prawem wymagań. Prof. Irena Lipowicz, zwróciła się z serdeczną prośbą do wójtów, burmistrzów i prezydentów polskich miast o dołożenie wszelkich starań, aby w czasie wyborów 9 października 2011 roku wszyscy obywatele mogli skorzystać ze swoich praw wyborczych. Aby decydujące znaczenie miała wola udziału w głosowaniu, a nie wiek czy stan zdrowia. Nasze wspólne działanie może sprawić, że polska demokracja będzie coraz sprawniejsza – coraz lepiej będzie służyć państwu i jego obywatelom – pisze w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …