Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Wybuch w Suchym Lesie umorzony

Wybuch w Suchym Lesie umorzony

Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto umorzyła postępowanie w sprawie sprowadzenia w Suchym Lesie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiału łatwopalnego w postaci gazu ziemnego, której następstwem była śmierć Piotra Ż. który przyczynił się do eksplozji, w wyniku czego poniósł śmierć.
1 sierpnia 2011r. doszło do eksplozji w jednokondygnacyjnym domku letniskowym w Suchym Lesie. Podczas oględzin miejsca zdarzenia w gruzowisku ujawniono zwłoki Piotra Ż. Biegły z dziedziny medycyny sądowej wskazał, iż przyczyną zgonu wyżej wymienionego były obrażenia powstałe w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury i wybuchu.
Piotr Ż. nie był mieszkańcem budynku w którym doszło do wybuchu, znajdował się tam wbrew wiedzy i woli właścicieli. W wyniku wybuchu w sąsiednich domach wypadły szyby w oknach oraz drzwiach. W sprawie powołano biegłego dziedziny pożarnictwa, który stwierdził, że przyczyną wystąpienia stężenia wybuchowego była próba kradzieży miedzianych odcinków rur instalacji gazowej przez Piotra Ż. Zdaniem biegłego, na podstawie ujawnionych w toku postępowania przygotowawczego okoliczności przyjąć należy, że przedmiotowe zdarzenie nie spowodowało zagrożenia dla mienia wielkich rozmiarów.
Na terenie posesji oprócz Piotra Ż. nie znajdowała się żadna inna osoba, obszar na którym doszło do darzenia nie był znaczny, a straty w mieniu nie wyczerpują dyspozycji przepisu karnego wskazującego na mienie wielkich rozmiarów, i z tych względów postępowanie w sprawie umorzono wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …