Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Wygrali z dopalaczami

Wygrali z dopalaczami

Rząd pokazał, że wcale nie musi tworzyć nowego prawa, aby zapobiec śmiertelnym przypadkom wśród młodych ludzi zażywających dopalacze. Teraz czas na trwałe zmiany w prawie. Nowe przepisy są już przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Skuteczna walka z dopalaczami oraz z niebezpieczeństwem jakie te substancje ze sobą niosą wymaga przede wszystkim determinacji. Tej determinacji rządowi na czele z premierem Donaldem Tuskiem nie brakuje ? powiedział podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Walka z dopalaczami wymaga nie tylko intensywnego i radykalnego działania, którego byliśmy świadkami m.in. w weekend, ale wymaga także zmian w prawie, które reagować będzie na zmieniające się społeczne realia. I taką zmianę przygotowaliśmy – dodał.
– Jak pokazuje praktyka, głównymi odbiorcami dopalaczy, a co za tym idzie osobami, które w sposób szczególny narażone są na niebezpieczeństwo związane z zażywaniem tych substancji ? są małoletni ? mówił Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Małoletni ?użytkownicy? dopalaczy i innych substancji niebezpiecznych wymagają szczególnej ochrony, gdyż w sposób szczególny narażeni są także na destrukcyjne oddziaływanie takich środków. Z jednej strony jest to rezultatem związanego z młodym wiekiem niewielkiego doświadczenia życiowego, a tym samym mniejszej zdolności rozpoznania zagrożenia, zaś większej ? podatności na pewne nowinki i mody, z drugiej zaś ? szczególnej wrażliwości młodego organizmu na niszczący wpływ tego rodzaju substancji ? tłumaczył.
Obecne przepisy art. 160 kodeksu karnego ? a jego właśnie dotyczy przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana – kryminalizującego umyślne jak i nieumyślne sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, wymagają dopełnienia w zakresie ochrony małoletnich. Choć dają one podstawę do rozważania odpowiedzialności sprawcy w wypadku jeżeli wskutek udostępnienia niebezpiecznej substancji innej osobie doszło do poważnego skutku na jej zdrowiu, zaś sprawca taki skutek przewidywał lub co najmniej powinien przewidzieć, to jednak nie w każdym wypadku ich zastosowanie będzie możliwe. Dlatego w propozycji zmian, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości penalizacji podlega już samo udostępnienie niebezpiecznego środka w okolicznościach świadczących o tym, że ?odbiorca? może go użyć w sposób mogący sprowadzić zagrożenie jego życia lub zdrowia. Projektowany przepis mówi o ?niebezpieczeństwie? dla życia lub zdrowia, nie wymagając aby było ono bezpośrednie, jak tego wymagają przepisy art. 160 k.k. Na jego podstawie ścigany będzie nie tylko sprzedawca ?dopalacza?, który taki środek zbył małoletniemu, ale każda osoba, która taki środek małoletniemu udostępniła. Tak więc nie będzie możliwe obchodzenie nowego unormowania w ten sposób, że sprzedawcy dopalaczy nie będą wprawdzie sprzedawać tych środków małoletniemu bezpośrednio, bo wszak i obecnie często na tych środkach znajduje się ?ostrzeżenie?, że są one przeznaczone wyłącznie dla dorosłych ?kolekcjonerów?, ale trafiać będą one do nich w sposób pośredni, za pomocą dorosłych osób, które je zakupią, a następnie poza lokalem udostępnią małoletniemu. – W Sejmie trwają już prace nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To w tym projekcie wprowadzamy m.in. zakaz reklamy skojarzeniowej dopalaczy ? przypomniał minister Krzysztof Kwiatkowski. – Do tego projektu ? w formie autopoprawki ? dołączymy prezentowaną dzisiaj nowelizację kodeksu karnego – dodał. Po wejściu w życie zaprezentowanego dzisiaj projektu osoba, która udostępni dopalacz małoletniemu podlegać będzie karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sprawdź także

Antysemici z PiS

Europoseł Grzegorz Braun, były premier Mateusz Morawiecki i byli ministrowie z jego rządu Piotr Glińśki …