Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyłudzali kredyty z Alior Banku

Wyłudzali kredyty z Alior Banku

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom podejrzanym o oszustwo kredytowe na szkodę Alior Bank S.A., posłużenie się sfałszowanymi dokumentami oraz pranie brudnych pieniędzy. Sprawcy utworzyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która w grudniu 2014 r.nabyła od jednego z mieszkańców Poznania trzy nieruchomości wraz z obiektami hotelowymi położone na terenie województwa wielkopolskiego za łączną kwotę 12.500.000 zł. Aby możliwe było sfinalizowanie tej transakcji, spółka otrzymała kredyt w Alior Bank S.A. na kwotę 8.750.000 zł. W celu uzyskania kredytu, osoby reprezentujące spółkę przedłożyły sfałszowane dokumenty w postaci m.in. potwierdzenia dokonania przelewów na łączną kwotę 3.750.000 zł tytułem wniesienia wkładu własnego. W przestępczy proceder zaangażowany był również mężczyzna sprzedający obiekty hotelowe, który niezgodnie z prawdą potwierdził otrzymanie zaliczki w wymienionej powyżej kwocie. Ustalono też, że wartość nieruchomości, które stanowiły przedmiot transakcji, została zawyżona o 1.400.000 zł.
Sprawcy uzgodnili, że kwotę tę, stanowiącą tzw. ?górkę”, sprzedający przekaże pomysłodawcom przestępczego procederu. Po uzyskaniu środków z tytułu udzielonego kredytu, pieniądze w kwocie 1.400.000 zł przelane zostały początkowo na rachunek depozytowy wskazany przez sprzedającego, a następnie na konto założone specjalnie w tym celu przez 25-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego. Mężczyzna ten wypłacił całość otrzymanych środków i przekazał je organizatorom przestępstwa, za co otrzymał wynagrodzenie w kwocie 10.000 zł.
Dwóch podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło obszerne wyjaśnienia. Pozostali sprawcy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prezentując własną wersję zdarzeń, która nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. W toku śledztwa wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Natomiast tytułem zabezpieczenia grożących kar i środków karnych o charakterze majątkowym ustanowiono hipoteki przymusowe na nieruchomościach. Zarzucane oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …