Finansowanie pomostowe

Jak zdawano egzaminy


Znane już są wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się od 26 do 29 marca 2019 r. Wyniki ogłosiło 26 komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki oraz 38 komisji przeprowadzających egzamin radcowski.

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło łącznie 1537 osób. Pozytywny wynik z tego egzaminu uzyskało 1241 osób, co stanowi 80,7%, a wynik negatywny – 296 zdających, tj. 19,3%. Najlepsze wyniki osiągnęli zdający, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – w tej grupie pozytywny wynik uzyskało 86,7% przystępujących. Wśród aplikantów, którzy ukończyli aplikację w latach poprzednich, egzamin zdało 63,3%, a wśród uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż ukończenie aplikacji adwokackiej – 59,4%.

Egzamin radcowski zdawało 2230 osób. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1917 osób, co stanowi 86%, zaś wynik negatywny – 312 zdających, tj. 14%. Egzaminowani, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji, uzyskali najlepszy wynik – w tej grupie egzamin zdało 94% przystępujących. Wśród aplikantów, którzy ukończyli aplikację w latach poprzednich, pozytywny wynik uzyskało 69,6%, a wśród uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż ukończenie aplikacji radcowskiej – 67,5%.

Egzamin adwokacki

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych (KE) pozytywny wynik egzaminu adwokackiego uzyskało:

 • KE w Białymstoku – 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,
 • KE w Gdańsku – 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,
 • KE nr 2 w Gdańsku – 44 spośród 51 zdających, tj. około 86%,
 • KE w Katowicach – 47 spośród 61 zdających, tj. 77%,
 • KE nr 2 w Katowicach – 46 spośród 65 zdających, tj. około 71%,
 • KE nr 3 w Katowicach – 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,
 • KE w Kielcach – 22 spośród 29 zdających, tj. około 76%,
 • KE w Krakowie – 48 spośród 59 zdających, tj. 81%,
 • KE nr 2 w Krakowie – 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,
 • KE w Lublinie – 45 spośród 51 zdających, tj. około 88%,
 • KE w Łodzi – 44 spośród 49 zdających, tj. 90%,
 • KE w Poznaniu – 51 spośród 61 zdających, tj. około 84%,
 • KE nr 2 w Poznaniu – 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,
 • KE w Rzeszowie – 59 spośród 65 zdających, tj. około 91%,
 • KE w Szczecinie – 30 spośród 35 zdających, tj. około 86%,
 • KE w Toruniu – 36 spośród 49 zdających, tj. około 73%,
 • KE w Warszawie – 62 spośród 75 zdających, tj. około 83%,
 • KE nr 2 w Warszawie – 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,
 • KE nr 3 w Warszawie – 51 spośród 74 zdających, tj. około 69%,
 • KE nr 4 w Warszawie – 55 spośród 68 zdających, tj. około 81%,
 • KE nr 5 w Warszawie – 55 spośród 72 zdających, tj. około 76%,
 • KE nr 6 w Warszawie – 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%,
 • KE nr 7 w Warszawie – 59 spośród 72 zdających, tj. około 82%,
 • KE nr 8 w Warszawie – 70 spośród 75 zdających, tj. około 93%,
 • KE we Wrocławiu – 44 spośród 61 zdających, tj. około 72%,
 • KE nr 2 we Wrocławiu – 42 spośród 55 zdających, tj. około 76%.

Najłatwiejsze dla zdających egzamin adwokacki okazały się zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (16 ocen niedostatecznych), z zakresu prawa administracyjnego (41 ocen niedostatecznych) oraz z zakresu prawa gospodarczego (58 ocen niedostatecznych). Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadań z zakresu z prawa karnego i z zakresu prawa cywilnego (odpowiednio 148 i 165).

Egzamin radcowski

Pozytywny wynik egzaminu radcowskiego uzyskało:

 • KE w Białymstoku – 52 spośród 64 zdających, tj. około 81%,
 • KE w Bydgoszczy – 26 spośród 30 zdających, tj. około 87%,
 • KE w Gdańsku – 65 spośród 82 zdających, tj. około 79%,
 • KE nr 2 w Gdańsku – 62 spośród 82 zdających, tj. około 76%,
 • KE w Katowicach – 58 spośród 65 zdających, tj. około 89%,
 • KE nr 2 w Katowicach – 62 spośród 69 zdających, tj. około 90%,
 • KE w Kielcach – 34 spośród 50 zdających, tj. 68%,
 • KE w Koszalinie – 20 spośród 23 zdających, tj. 87%,
 • KE w Krakowie – 65 spośród 71 zdających, tj. około 91%,
 • KE nr 2 Krakowie – 58 spośród 66 zdających, tj. około 88%,
 • KE nr 3 Krakowie – 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,
 • KE nr 4 Krakowie – 51 spośród 66 zdających, tj. około 77%,
 • KE w Lublinie – 50 spośród 51 zdających, tj. 98%,
 • KE nr 2 w Lublinie – 44 spośród 51 zdających, tj. około 86%,
 • KE w Łodzi – 44 spośród 55 zdających, tj. 80%,
 • KE nr 2 w Łodzi – 46 spośród 56 zdających, tj. około 82%,
 • KE w Olsztynie – 57 spośród 58 zdających, tj. około 98%,
 • KE w Opolu – 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%,
 • KE w Poznaniu – 68 spośród 74 zdających, tj. około 92%,
 • KE nr 2 w Poznaniu – 64 spośród 72 zdających, tj. około 89%,
 • KE w Rzeszowie- 68 spośród 74 zdających, tj. około 92%,
 • KE w Szczecinie – 39 spośród 48 zdających, tj. około 81%,
 • KE w Toruniu – 46 spośród 49 zdających, tj. około 94%,
 • KE w Wałbrzychu – 34 spośród 40 zdających, tj. 85%,
 • KE w Warszawie – 56 spośród 61 zdających, tj. około 92%,
 • KE nr 2 w Warszawie – 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%,
 • KE nr 3 w Warszawie – 56 spośród 60 zdających, tj. około 93%,
 • KE nr 4 w Warszawie – egzamin zdali wszyscy przystępujący – 60 osób, tj. 100%,
 • KE nr 5 w Warszawie – 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,
 • KE nr 6 w Warszawie – 57 spośród 59 zdających, tj. około 97%,
 • KE nr 7 w Warszawie – 59 spośród 63 zdających, tj. około 94%,
 • KE nr 8 w Warszawie – 50 spośród 61 zdających, tj. 82%,
 • KE nr 9 w Warszawie – 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,
 • KE nr 10 w Warszawie – 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,
 • KE we Wrocławiu – 40 spośród 56 zdających, tj. 71%,
 • KE nr 2 we Wrocławiu – 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,
 • KE nr 3 we Wrocławiu – 53 spośród 58 zdających, tj. około 91%,
 • KE w Zielonej Górze – 20 spośród 26 zdających, tj. około 77%.

Najwięcej ocen niedostatecznych na egzaminie radcowskim komisje egzaminacyjne wystawiły z prac z zakresu prawa karnego (170), prawa gospodarczego (110) i prawa cywilnego (80). Najmniej problemów sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (odpowiednio 59 i 34 ocen niedostatecznych).

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Cała prawda o wyroku TSUE

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ŚRODOWISK PRAWNICZYCHw sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec …