Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy

Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 7-8 marca 2019 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 150 zdających. Wynik pozytywny uzyskały 132 osoby, tj. około 88% kandydatów na komorników.

Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

  • w Gdańsku – egzamin zdało 19 spośród 21 zdających, tj. około 90%,
  • w Katowicach – egzamin zdali wszyscy zdający – 12 osób, tj. 100%,
  • w Krakowie – egzamin zdało 17 spośród 19 zdających, tj. około 89%,
  • w Łodzi – egzamin zdało 26 spośród 31 zdających, tj. około 84%,
  • w Poznaniu – egzamin zdało 18 spośród 23 zdających, tj. około 78%,
  • w Warszawie – egzamin zdało 25 spośród 28 zdających, tj. około 89%,
  • we Wrocławiu – egzamin zdało 15 spośród 16 zdających, tj. około 94%.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.

Sprawdź także

Manipulacje neosędziów z SN

Oświadczenie 48 sędziów Sądu Najwyższego. Rzecznik SN mówi o „wprowadzaniu w błąd opinii publicznej” Sąd …