Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu komorniczego

Wyniki egzaminu komorniczego

Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego 8 i 9 marca 2018 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78% kandydatów na komorników. Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach
przedstawiają się następująco: w Gdańsku ? egzamin zdało 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%, w Katowicach ? egzamin zdało 32 spośród 38 zdających, tj. około 89%, w Krakowie ? egzamin zdało 48 spośród 56 zdających, tj. około 86%, w Łodzi ? egzamin zdało 45 spośród 67 zdających, tj. około 67%, w Poznaniu ? egzamin zdało 30 spośród 41 zdających, tj. około 73%, w Warszawie ? egzamin zdało 62 spośród 80 zdających, tj. około 77,5%, we Wrocławiu ? egzamin zdało 31 spośród 34 zdających, tj. około 91%.
Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu komorniczego

Wyniki egzaminu komorniczego

Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 16 ? 17 marca 2017 r. Do egzaminu komorniczego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 276 zdających. Pozytywny wynik uzyskały 193 osoby, co stanowi około 70% ogółu zdających. Wyniki egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają sięnastępująco: – w Gdańsku – egzamin zdało 34 spośród 39 zdających, tj. około 87%, – w Katowicach – egzamin zdało 24 spośród 33 zdających, tj. około 73%, – w Krakowie – egzamin zdało 30 spośród 36 zdających, tj. około 83%, – w Łodzi – egzamin zdało 31 spośród 55 zdających, tj. około 56%, – w Poznaniu – egzamin zdało 17 spośród 28 zdających, tj. około 61%, – w Warszawie – egzamin zdało 35 spośród 57 zdających, tj. około 61%, – we Wrocławiu – egzamin zdało 22 spośród 28 zdających, tj. około 79%.
Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …