Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu na syndyka

Wyniki egzaminu na syndyka

Resort sprawiedliwości informuje o wynikach egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

1 października 2010 r. zakończyła się część ustna trzeciego z wyznaczonych w br. egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Część pisemna tego egzaminu odbyła się w dniu 14 września 2010 r. Część ustna egzaminu odbyła się w dniach: od 27 września do 1 października 2010 r. Do części ustnej egzaminu przystąpiły wszystkie 77 osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części pisemnej. Zaledwie 4 osoby uzyskały z części ustnej egzaminu wynik negatywny.
W wyniku tego po egzaminie, który zakończył się 1 października 2010 r., kolejne 73 osoby nabyły uprawnienie, które daje podstawę (po spełnieniu pozostałych przesłanek) do uzyskania licencji syndyka. Dotychczas takie uprawnienie nabyło 296 osób.
Odsetek osób, które zdały część ustną egzaminu w stosunku do ilości przystępujących wyniósł 71%, zaś odsetek osób, które zdały część ustną w stosunku do części pisemnej egzaminu wyniósł 96%. W roku 2010 kolejny egzamin rozpocznie się w dniu 23 listopada (ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl).

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu na syndyka

Wyniki egzaminu na syndyka

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wyniki z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się 23 kwietnia 2010 r.

Tego dnia zakończyła się część ustna pierwszego z wyznaczonych w br. egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, którego pisemna część odbyła się w dniu 25 marca 2010 r.
Do części ustnej egzaminu, który Komisja Egzaminacyjna powołana do przeprowadzenia tego egzaminu przeprowadziła w dniach: 8, 9, 15, 16, 22 i 23 kwietnia 2010 r., przystąpiły wszystkie 83 osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części pisemnej. Tylko 2 osoby nie zdały tego egzaminu. Pełna lista osób, które zdały egzamin jest do wglądu na stronach internetowych MS. W wyniku pozytywnie zakończonego egzaminu kolejne 81 osób nabyło uprawnienie, które daje podstawę (po spełnieniu pozostałych przesłanek) do uzyskania licencji syndyka. Dotychczas takie uprawnienie nabyło 148 osób.
Odsetek osób, które zdały część ustną egzaminu w stosunku do ilości przystępujących wyniósł 68%, zaś odsetek osób, które zdały część ustną w stosunku do części pisemnej egzaminu wynosił 98%. Wyniki pierwszego w br. egzaminu na licencję syndyka w porównaniu do przeprowadzonych egzaminów w latach 2008 – 2009 wskazują na wzrost liczby osób przystępujących do egzaminu, jak również tych, które (w stosunku do ilości osób przystępujących) uzyskały pozytywny wynik. Daje to podstawy do stwierdzenia, że przy wyznaczonych w bieżącym roku jeszcze trzech terminach egzaminów na licencję syndyka zmniejszy się zagrożenie dla zapewnienia prawidłowości prowadzenia postępowań upadłościowych i naprawczych. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 z późn. zm.) osoby, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów zostały wpisane na listy kandydatów na syndyków prowadzone przez prezesów sądów okręgowych, mogą być powoływane do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym do czasu uzyskania licencji syndyka, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, a zatem jeszcze przez okres około 6 miesięcy.
W roku 2010 kolejne egzaminy (części pisemne) odbędą się 25 maja, 14 września i 23 listopada (ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl). Na termin egzaminu w dniu 25 maja 2010 r. zgłosiło się 123 osoby.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …