Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 4 – 6 września 2018 r.
Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiły łącznie 542 osoby.

Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 182 osoby, co stanowi 33,6 % ogółu zdających. Jest to wynik zbliżony od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało 34,8 % przystępujących do egzaminu.
Spośród 542 osób, które przystąpiły do egzaminu, 249 osób ukończyło aplikację notarialną w 2018 r., co stanowi ok. 46 % ogółu zdających. Pozostałą grupę zdających stanowiły osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (180 osób, tj. ok. 33 % ogółu zdających) oraz osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji (113 osób, tj. ok. 21 % ogółu zdających).
Powyższe zróżnicowanie struktury zdających znajduje odzwierciedlenie w wynikach uzyskanych przez te osoby. Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 40 %uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2018 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 31 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało ok. 24 % zdających.

Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy – Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …