Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 5 ? 7 września 2017 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 468 osób. Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 161 osób, co stanowi 34,4 % ogółu zdających. Jest to wynik wyższy od zeszłorocznego, kiedy egzamin zdało 20 % przystępującychdo egzaminu. Wyniki egzaminu notarialnego przed poszczególnymi komisjami przedstawiają się następująco: w Gdańsku wynik pozytywny uzyskało 35 z 69 zdających (tj. ok. 51%), w Katowicach wynik pozytywny uzyskało 9 z 36 zdających (tj. 25%), w Krakowie wynik pozytywny uzyskało 14 z 78 zdających (tj. ok. 18%), w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 22 z 50 zdających (tj. 44%), w Poznaniu (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 16 z 45 zdających (tj. ok. 36%), w Warszawie wynik pozytywny uzyskało 28 z 65 zdających (tj. ok. 43 %), w Warszawie (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 15 z 62 zdających (tj. ok. 24 %), we Wrocławiu wynik pozytywny uzyskało 22 z 63 zdających (tj. ok. 35%).
Spośród 468 osób, które przystąpiły do egzaminu, 215 osób ukończyło aplikację notarialną w 2017 r., co stanowi ok. 46 % ogółu zdających. Pozostałą grupę zdających stanowiły osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (151 osób, tj. ok. 32 % ogółu zdających) oraz osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji (102 osoby, tj. ok. 22 % ogółu zdających).
Powyższe zróżnicowanie struktury zdających znajduje odzwierciedlenie w wynikach uzyskanych przez te osoby. Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 41 % uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2017 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 28 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało ok. 30 % zdających.
Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, minister sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy ? Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy.
Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 6 ? 8 września 2016 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 322 osób. W bieżącym roku uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu notarialnego byli jedynie aplikanci, którzy
ukończyli aplikację notarialną w latach ubiegłych, którzy egzaminu dotychczas nie zdali bądź do niego nie przystąpili oraz osoby przystępujące do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji.Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 65 osób, co stanowi 20% ogółu zdających. Jest to wynik niższy od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało 29% przystępujących do egzaminu. Wyniki egzaminu notarialnego przed poszczególnymi komisjami przedstawiają się następująco:
1. w Gdańsku wynik pozytywny uzyskało 7 z 51 zdających (tj. ok. 14%),
2. w Katowicach wynik pozytywny uzyskało 20 z 33 zdających (tj. ok. 61%),
3. w Krakowie wynik pozytywny uzyskało 13 z 58 zdających (tj. ok. 22%),
4. w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 6 z 50 zdających (tj. ok. 12%),
5. w Warszawie wynik pozytywny uzyskało 9 z 47 zdających (tj. 19%),
6. w Warszawie (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 6 z 46 zdających (tj. 13%),
7. we Wrocławiu wynik pozytywny uzyskało 4 z 37 zdających (tj. ok. 11%).
Spośród 322 osób, które przystąpiły do egzaminu, 227 zdających ukończyło w poprzednich latach aplikację notarialną, co stanowi 70 % ogółu zdających. Pozostałą grupę 95 zdających stanowiły osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji. Wyższy poziom zdawalności, tj. 22% uzyskały osoby, które ukończyły aplikację notarialną. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 17% zdających. Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy ? Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy. Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …

Strona główna / Listy / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Resort sprawiedliwosci publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego,przeprowadzonego w dniach 4 ? 5 września 2014 r. 2014-12-18 ?Na podstawie art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 2014 r. ? Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 ? 5 września 2014 r.?

Sprawdź także

W.Żurek w KSSiP

Sędzia Waldemar Żurek został powołany na wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości Adam …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Znane są już wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 ? 5 września 2014 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 425 osób w tym: – 181 osób, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r.; – 171 osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach poprzednich; – 73 osoby uprawnionedo przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż po odbyciu aplikacji notarialnej (art. 12 § 2 i 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. ? Prawo o notariacie). Egzamin notarialny przeprowadziło 10 komisji egzaminacyjnych: po jednej w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu, po dwie w Krakowie i Poznaniu oraz trzy w Warszawie. Jak wynika z informacji przekazanych Ministrowi Sprawiedliwości przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych, pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 133 osoby, co stanowi około 31 % przystępujących do egzaminu. Zdecydowanie lepsze wyniki na poziomie 50 % uzyskały osoby, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r. W przypadku osób, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało 17 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 19 % zdających. Wyniki egzaminu notarialnego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco: w Gdańsku do egzaminu przystąpiły 54 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 21 osób (tj. ok. 39% zdających), w Katowicach do egzaminu przystąpiło 40 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 30% zdających), w Krakowie do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 16 osób (tj. ok. 33% zdających), w Krakowie (nr 2) do egzaminu przystąpiły 44 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 27% zdających), w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 37 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby (tj. ok. 59% zdających), w Poznaniu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 36 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 33% zdających), w Warszawie do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok.12% zdających), w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok. 12% zdających), w Warszawie (nr 3) do egzaminu przystąpiło 38 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 8 osób (tj. ok. 21% zdających), we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 46 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 20 osób (tj. ok. 43% zdających).
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Znane są już pełne wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 7 ? 9 września 2011 r. Do egzaminu na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 411 osób, w tym: – 349 osób, które odbyły aplikację notarialną, – 62 osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż po odbyciu aplikacji notarialnej. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 238 osób.
Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 238 osób, co stanowi około 58% przystępujących do egzaminu. Zdecydowanie lepsze wyniki uzyskały osoby przystępujące do egzaminu po odbyciu aplikacji notarialnej, z których pozytywny wynik uzyskało 217 osób, tj. 62,2 % zdających. Natomiast spośród osóbuprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż po odbyciu aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 21 osób, co stanowi 33,9% zdających.
Do egzaminu notarialnego przed:
– Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Gdańsku przystąpiło 59 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby, tj. 37,3 % zdających;
– Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Krakowie przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 31 osób, tj. 50,8 % zdających;
– Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu przystąpiło 76 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 62 osoby, tj. 81,6 % zdających;
– Komisjami Egzaminacyjnymi z siedzibą w Warszawie łącznie przystąpiło 140 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 83 osoby, tj. 59,3 % zdających;
– Komisją Egzaminacyjną z siedzibą we Wrocławiu przystąpiło 75 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 40 osób, tj. 53,3 % zdających.
W pierwszym dniu zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Natomiast w kolejnych dniach egzaminu zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanych przypadków (casusów) oraz opinii prawnej na podstawie przedstawionego problemu prawnego.
W tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z części drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego zdający ? według własnego wyboru – sporządzali pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdecydowana większość zdających, tj. ponad 90% wybrała możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, korzystali z przyniesionych w tym celu własnych laptopów. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem było również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. – Aplikacja egzaminacyjna – również w oparciu o doświadczenia w jej działaniu zebrane podczas przeprowadzonych egzaminów adwokackiego i radcowskiego – została przed egzaminem notarialnym zmodyfikowana i ulepszona ? mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Zdający otrzymali aplikację egzaminacyjną na specjalnych nośnikach (pendrive) odrębnie na każdy dzień egzaminu. Każdą komisję egzaminacyjną w trakcie drugiego i trzeciego dnia egzaminu obsługiwało dwóch informatyków ?wsparcia technicznego?, których zadaniem była pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów technicznych. Dodatkowo, wzorem tegorocznego egzaminu adwokackiego i radcowskiego, w drugim i trzecim dniu egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości została uruchomiona specjalna ?infolinia?, gdzie informatycy ?wsparcia technicznego? oraz członkowie komisji mogli zgłaszać wszelkie pytania i problemy techniczne. Ponadto przed egzaminem osoby wsparcia technicznego zostały przeszkolone przez informatyków z Ministerstwa Sprawiedliwości i szczegółowo zapoznane z działaniem aplikacji egzaminacyjnej. Odpowiednio przeszkoleni zostali też przewodniczący komisji. W trakcie dwóch dni egzaminu z użyciem sprzętu komputerowego, odnotowano tylko jeden przypadek, w którym informatycy ?wsparcia technicznego? zwrócili się o pomoc w rozwiązaniu problemu do dyżurujących informatyków Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgłoszony problem został pozytywnie rozwiązany i zdający mógł kontynuować egzamin. Nie było też problemów z wydrukowaniem prac egzaminacyjnych sporządzonych na komputerach.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …