Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notariuszy

Wyniki egzaminu notariuszy

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się 4 – 6 września 2019 r.

Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiły łącznie 562 osoby.

Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 282 osoby, co stanowi ok. 50 % ogółu zdających. Jest to wynik wyższy od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało ok. 34 % przystępujących do egzaminu.

Spośród 562 osób, które przystąpiły do egzaminu, 236 osób ukończyło aplikację notarialną w 2019 r., co stanowi ok. 42 % ogółu zdających. Pozostałą grupę zdających stanowiły osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (214 osób, tj. ok. 38 % ogółu zdających) oraz osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji (112 osób, tj. ok. 20 % ogółu zdających).

Powyższe zróżnicowanie struktury zdających znajduje odzwierciedlenie w wynikach uzyskanych przez te osoby. Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 57 % uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2019 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 50 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało ok. 37 % zdających.

Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy – Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …