Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki z zawodowych egzaminów

Wyniki z zawodowych egzaminów

Znane są już wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego, przeprowadzonych w dniach 28 ? 31 sierpnia 2012 roku oraz egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach od 4 do 6 września 2012 roku. Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało 471 spośród 622 zdających (to jest okolo 76 procent. Oto wyniki uzyskane w Poznaniu i wybranych miastach.
W Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 64 z 80 zdających (tj. 80%), we Wrocławiu wynik pozytywny uzyskało 42 z 56 zdających (tj. 75%).
Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało 1282 spośród 1755 zdających (tj. 73%). Poziom zdawalności w odniesieniu do aplikantów wynosi 79%, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób uprawnionych – ok. 48%. W Białymstoku wynik pozytywny uzyskali wszyscy zdający – 36 osób; w Krakowie (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 65 z 81 zdających (tj. ok. 80%), w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 49 z 50 zdających (tj. 98%), w Poznaniu (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 38 z 51 zdających (tj. ok. 75%), w Rzeszowie wynik pozytywny uzyskało 27 z 42 zdających (tj. ok. 64%), w Szczecinie wynik pozytywny uzyskało 20 z 56 zdających (tj. ok. 36%), w Toruniu wynik pozytywny uzyskało 29 z 49 zdających (tj. ok. 59%), w Zielonej Górze wynik pozytywny uzyskało 14 z 22 zdających (tj. ok. 64%).
Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 347 z 848 zdających (tj. ok. 41%). Poziom zdawalności w odniesieniu do aplikantów wynosi ok. 42%, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób uprawnionych – ok. 23%. Wyniki egzaminu notarialnego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco: w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 53 z 93 zdających (tj. ok. 57%), w Poznaniu (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 35 z 71 zdających (tj. ok. 49%), we Wrocławiu (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 29 z 73 zdających (tj. ok. 40%). powrót do listy aktualności

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …