Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Wyrok ze Strasburga tylko na papierze

Wyrok ze Strasburga tylko na papierze

Trzy lata temu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że brak procedury umożliwiającej skuteczne dochodzenie odszkodowania za uniemożliwienie korzystania z własności zgodnie z jej przeznaczeniem stanowi naruszenie prawa własności. Sprawa dotyczy państwo Potomskich, którzy nabyli działkę wchodzącą w skład Państwowego Zasobu Ziemi.Po kilku latach okazało się jednak, że jakiekolwiek inwestycje na działce są niemożliwe, ponieważ została ona objęta decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu do rejestru zabytków. Na działce znajduje się zamknięty cmentarz żydowski z początku XIX w. Przez lata przed różnymi organami toczyły się postępowania mające na celu rozwiązanie problemu.
Wyrok Trybunału zapadł w 2011 r. Dotychczas Polska nie podjęła jednak jakichkolwiek działań w celu implementacji wyroku do polskiego prawa. ?Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła w tej sprawie do Komitetu Ministrów Rady Europy, wskazując, że Polska nie wywiązuje się w sposób prawidłowy z ciążących na niej obowiązków wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? ? mówi Irmina Pacho, prawniczka HFPC.
Zdaniem Rządu w wyroku w sprawie państwa Potomskich Trybunał nie wskazał konieczności wprowadzenia zmian w polskich przepisach dotyczących umożliwienia właścicielom nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków ubiegania się o odszkodowanie. Takie stanowisko wynika z odpowiedzi, jakie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło w 2012 r. na interpelację poselską w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z wyrokiem w sprawie państwa Potomskich. Jednakże w ocenie HFPC bez wprowadzenia zmian legislacyjnych sądy nie mają możliwości zasądzania jakiegokolwiek odszkodowania właścicielom nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Komitet Ministrów Rady Europy prowadzi nadzór nad prawidłowym wykonywaniem wyroków ETPC. Z opublikowanych na stronie Komitetu informacji wynika, że Rząd RP nie przedstawił dotychczas planu wykonania wyroku Potomski i Potomska przeciwko Polsce w celu wyeliminowania problemu, jaki pojawił się w tej sprawie. Wystąpienie HFPC do Komitetu Ministrów Rady Europy zostało opracowane we współpracy z Kancelarią Clifford Chance. Treść wystąpienia na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …