Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wzmocnienie niezależności

Wzmocnienie niezależności

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar bierze udział w spotkaniach ekspertów krajowych instytucji praw człowieka w regionie OBWE na temat wzmocnienia ich niezależności. Potrwa ono do 29 listopada. Odbywa się w siedzibie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) w Warszawie. Celem dyskusji jest wspólne
opracowanie metod rozwoju instytucji ombudsmańskich w Europie oraz próba wypracowania zasad pozwalających na wzmocnienie ich niezależności finansowej. Eksperci starają się także odpowiedzieć na pytanie, jak przedstawiciele instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka, takich jak Rada Europy, ODIHR, Biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ, Agencja Praw Podstawowych UE czy Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka (ENNHRI) mogą wspomóc poszczególne ograny krajowe zajmujące się ochroną standardów demokratycznych i praw człowieka. Adam Bodnar mówił o tym, dlaczego tak ważne jest zachowanie niezależności zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Rzecznik podał przykłady wcześniejszych sytuacji, w których zagrożona była niezależność instytucji ombudsmańskich m.in. na Słowacji i Ukrainie.
Opowiedział o sytuacji polskiego RPO w świetle kryzysu konstytucyjnego i wyjaśnił uczestnikom, dlaczego sprawne działanie Trybunału Konstytucyjnego jest niezbędne do zagwarantowania właściwej realizacji mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO przypomniał też, że pełni funkcję organu ds. równego traktowania. W tym kontekście mówił o tym, że niejednokrotnie spotyka się z krytyką, gdy udziela wsparcia grupom mniejszościowym, takim jak np. obywatele LGBT, a jest to przecież jego ustawowy obowiązek.
Adam Bodnar mówił również o przygotowanym przez RPO raporcie alternatywnym dla Komitetu Praw Człowieka ONZ, który dotyczył stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce. Rzecznik podkreślił, że jego zadaniem jest stanie na straży wolności i praw człowieka, a także badanie czy na skutek działania lub zaniechania władz publicznych nie doszło do naruszenia praw obywatela. W jego opinii, tworzenie raportów alternatywnych wpisuje się zatem w realizację tego zadania. RPO był pytany przez uczestników spotkania m.in. o kwestie dotyczące wolności mediów w Polsce. Adam Bodnar zaznaczał, że niezwykle ważna jest ich niezależność i obiektywizm przygotowywanych materiałów.

Sprawdź także

Sędzia proponuje mediację

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek napisała na twitterze o bardzo ciekawym eksperymencie zaprezentowanym na Międzynarodowej Konferencji „Mediacja …