Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wzmocnienie potencjału Temidy

Wzmocnienie potencjału Temidy

– Dla ministra sprawiedliwości to powinność, by dzisiaj być tutaj z Państwem i dokonać swoistego podsumowania tego pilotażowego projektu, który ma na celu podnoszenie sprawności sądownictwa ? powiedział Cezary Grabarczyk podczas międzynarodowej konferencji odbywającej się w Warszawie. Konferencja poświęcona jest podsumowaniu współpracy międzynarodowej w ramach projektu ?Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postepowań ? case management?. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału wymiaru sprawiedliwości poprzez rozwój komunikacji z użytkownikami wymiaru sprawiedliwości oraz wzrost poziomu wiedzy ogólnej, specjalistycznej i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania sądami i sprawami.
Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, w trakcie konferencji podziękował organizatorom projektu oraz gospodarzom spotkania ? Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podkreślił także, że władza sądownicza, tak jak każda konstytucyjna władza ma przede wszystkim służyć obywatelom, a służyć będzie mogła tym skuteczniej im większy będzie miała autorytet. ?Jak podnosić autorytet – usprawniając działanie, a jak usprawniać działanie – skutecznie zarządzać czasem i efektywniej kształtować koszty postępowań? ? mówił Cezary Grabarczyk.
Nawiązana w projekcie współpraca 60 polskich sądów z sądami w Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech stanowi istotny wkład w określenie i rozpowszechnianie wzorcowych rozwiązań służących poprawie sprawności wymiaru sprawiedliwości, przyjmowanych przez różne systemy sądownicze. Relacje, jakie powstały w wyniku kontaktów międzynarodowych wzmacniają zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, stanowiąc niezbędny element europejskiej wartości dodanej. – Ten projekt to przykład dobrej europejskiej współpracy. Jesteśmy członkiem wielkiej europejskiej wspólnoty i chętnie korzystamy z dobrych praktyk, które ukształtowały się na gruncie systemów tych państw, które podjęły z nami współpracę ? zaznaczył podczas wystąpienia Minister Cezary Grabarczyk. Dziękując za szczególne zaangażowanie Minister Sprawiedliwości wręczył listy okolicznościowe polskim i zagranicznym partnerom biorącym udział w pilotażu projektu. – Sądzę, że ten pilotażowy projekt otwiera cały cykl działań, które doprowadzą do zwiększenia sprawności orzeczniczej sądów i do podniesienia autorytetu władzy sądowniczej, na czym jako ministrowi sprawiedliwości wyjątkowo mi zależy ? podkreślił Cezary Grabarczyk. To naprawdę bardzo ważne, by władza sądownicza cieszyła się najwyższym prestiżem w ojczyźnie i tego Państwu życzę, a naszym zagranicznym partnerom dziękuję, że podzielili się z nami własnymi doświadczeniami ? zakończył.
Organizatorem Konferencji była Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz Sąd Okręgowy w Warszawie. Konferencja jest podsumowaniem realizacji komponentu ponadnarodowego projektu POKL.05.03.00-00-012/11 ?PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych ? case management? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V ?Dobre rządzenie?, działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.
Komponent ponadnarodowy jest jednym z modułów projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którego ogólnym celem jest modernizacja wymiaru sprawiedliwości. Celami szczegółowymi, opisanymi w umowie międzynarodowej jest podniesienie wzajemnego zaufania pomiędzy systemami sądowniczymi krajów partnerów projektu poprzez stworzenie europejskiej platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz wzrost wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej polskimi sądami o technikach i metodach wykorzystywanych do usprawnienia przepływu spraw i zarządzania czasem postępowań sądowych w innych systemach sądowniczych.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …