Wzrośnie liczba aktów

Wykonywanie zawodu notariusza stale cieszy się dużym zainteresowaniem i prestiżem. Choćby w tym roku do egzaminów na aplikację notarialną przystąpiło ponad 1100 osób. Zainteresowanie to wiąże się zapewne z faktem, iż wykonywanie zawodu notariusza niesie za sobą nie tylko prestiż w społeczeństwie, ale i walory finansowe.Przed notariuszami niebawem nowe zadania.
W pierwszym półroczu 2011 r. liczba aktów notarialnych wyniosła 746 595. W niedalekiej przyszłości ? jeśli Prezydent podpisze uchwaloną w ostatnim czasie przez Sejm ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ? można spodziewać się wzrostu liczby aktów prawnych. A to dlatego, że ustawa ta wprowadza ustawową definicję umowy deweloperskiej oraz zasadę, że umowa ta ma być zawierana w formie aktu notarialnego.
Wejście w życie tych przepisów zapewne wpłynie na zwiększenie liczby aktów.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …