Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

W dniach 3 – 5 listopada br. w Warszawie odbędzie się XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Zjazd wybierze prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, członków Krajowej Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Wyższej Komisji Rewizyjnej. Ponadto Zjazd będzie obradował nad wytycznymi działania samorządu i jego organów w latach 2016 – 2020. Uprawnionych do głosowania jest 339 delegatów, reprezentujących 19 okręgowych izb radców prawnych. Do tej pory kandydowanie na funkcję Prezesa KRRP zapowiedzieli: radca prawny Maciej Bobrowicz (OIRP Zielona Góra) , radca prawny Ryszard Ostrowski (OIRP Katowice) oraz radca prawny Maria Ślązak (OIRP Gdańsk )

Sprawdź także

Granica bezprawia RP

Nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców przebywających w strefie przygranicznej w okolicach Usnarza stanowi …