Najnowsze informacje

Z kim sypia cudzoziemiec

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wystosowała pismo do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, w którym zauważa nieprawidłowości w działaniach prawników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, badających związki małżeńskie polskich obywateli z cudzoziemcami.
W liście, adwokat Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz, sygnalizuje problem kontrolowania zawieranych przez cudzoziemców małżeństw z obywatelami polskimi, pod pozorem tzw. oględzin miejsca zamieszkania. ? Podczas tych czynności pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców przeprowadzają niezapowiedziane wizyty w mieszkaniach małżonków, żądając wpuszczenia ich do środka także w godzinach wieczornych. ? czytamy w piśmie do wojewody Jacka Kozłowskiego.
Komisja Praw Człowieka podkreśla, że praktyki takie są niezgodne z obowiązującymi przepisami, gdyż uprawnienia do sprawdzania lokalu w toku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach posiadają wyłącznie funkcjonariusze Straży Granicznej ? zgodnie z art. 11c ustawy o cudzoziemcach z 20 września 2011 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 1573) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z 4 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1648) Tym samym, KPCz zwraca się do wojewody mazowieckiego o stosowną interwencję, która zakończy niedopuszczalne praktyki prawników Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …