Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Z więzienia przymusowo do psychiatryka

Z więzienia przymusowo do psychiatryka

22 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W grudniu 2013 Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie ? jak to w zwyczaju tego wybitnego znawcy prawa- zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Media już podgrzewają atmosferę tworząc atmosfere linczu. Do wyboru będzie albo psychiatryk, albo, jak skandował tłum w Piotrkowie Trybunalskim ? „śmierć za śmierć”. Ustawa przewiduje możliwość umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym więźniów, po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, u których stwierdzono np. zaburzenie osobowości, które może skutkować popełnieniem poważnych przestępstw przeciwko życiu lub wolności seksualnej.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad ustawą. W trakcie prac legislacyjnych negatywną ocenę ustawy przedstawili m.in. Krajowa Rada Sądownictwa, Prokurator Generalny, środowisko lekarzy psychiatrów, eksperci Biura Analiz Sejmowych, jak również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA. W toku prac nad tą ustawą Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego nigdy formalnie nie przedstawiła swojego stanowiska w tej sprawie. ?Przymusowa bezterminowa izolacja orzekana po odbyciu przez więźnia kary pozbawienia wolności może stanowić naruszenie wolności osobistej oraz zakazu stosowania prawa wstecz? ? mówi dr Adam Bodnar, wiceprezes zarządu HFPC.
Zdaniem Fundacji, lepszym rozwiązaniem niż przymusowa terapia w warunkach izolacji byłoby rozszerzenie tzw. nadzoru prewencyjnego, poprzez m.in. możliwość stosowania wobec osób stwarzających zagrożenie dozoru elektronicznego. W świetle nowej ustawy postępowanie w sprawie jest inicjowane przez dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa więzień. Dyrektor składa do właściwego sądu okręgowego wniosek o uznanie danej osoby za „stwarzającą zagrożenie”. Zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności po złożeniu wniosku nie stanowi przeszkody do wydania orzeczenia w tej sprawie. Sąd w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku, powołuje dwóch biegłych lekarzy psychiatrów oraz biegłego psychologa albo biegłego lekarza seksuologa. Ponadto, sąd z urzędu ustanawia pełnomocnika dla osoby, której dotyczy wniosek.
Jeżeli biegli lekarze psychiatrzy zgłoszą taką konieczność, badanie psychiatryczne może być połączone z obserwacją w zakładzie psychiatrycznym. Czas trwania obserwacji nie może przekroczyć czterech tygodni. Jeżeli osoba, której dotyczy wniosek, nie przebywa w zakładzie karnym, sąd może zarządzić poszukiwanie, zatrzymanie i doprowadzenie tej osoby przez Policję.
Sąd uznając osobę za stwarzającą zagrożenie może objąć ją tzw. nadzorem prewencyjnym lub umieścić w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Nadzór prewencyjny i umieszczenie w Ośrodku orzeka się bez określenia terminu. ?Można się spodziewać, że pierwsze posiedzenia sądu rozpatrującego wnioski w świetle nowej ustawy będą już w lutym? ? mówi dr Adam Bodnar. ?Zamierzamy obserwować postępowanie przed sądami rozpoznającymi pierwsze wnioski na podstawie tej ustawy? ? deklaruje dr Bodnar.
MUNDUROWI ZWIERAJĄ SIŁY
Komendant Główny Policji i Dyrektor Generalny Służby Więziennej podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona polegać na przekazywaniu informacji o osobach z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. 13 stycznia 2013 r. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski podpisali porozumienie o współdziałaniu w zakresie przekazywania informacji o osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Współpraca ma polegać na przekazywaniu Policji przez Służbę Więzienną informacji o osobach skazanych, wobec których planowane jest wystąpienie z wnioskiem do sądu o uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie, a także informacji o wydaniu przez sąd postanowienia o uznaniu osoby za stwarzająca zagrożenie i zastosowaniu wobec niej nadzoru prewencyjnego lub umieszczeniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym albo postanowienia, że osoba nie stwarza zagrożenia. Porozumienie reguluje ponadto zasady bieżącego współdziałania oraz powołanie wspólnych grup do realizacji określonych zadań.
Żródło: policja.pl, HFPCz

Sprawdź także

Nowe rozdanie w UE

Zaproponowane przez nas inicjatywy obronne stają się europejskie. Mamy na stole dwie takie inicjatywy, obie …