Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Z więźniem jak z dzieckiem

Z więźniem jak z dzieckiem

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że podczas wizytacji przeprowadzanych w jednostkach penitencjarnych przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji część osób tymczasowo aresztowanych i skazanych wskazywała, że nie otrzymała kompleksowych informacji o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach Brak należytej znajomości zasad funkcjonowania w jednostce powodował niejednokrotnie, że osoby te naruszały obowiązujące nakazy lub zakazy, narażając się na odpowiedzialność dyscyplinarną. Nadto, nie korzystały z niektórych swoich praw, nie mając o nich wiedzy.
Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji uważają, że obowiązek poinformowania osadzonych o przysługujących im prawach oraz ciążących na nich obowiązkach nie może być traktowany jedynie jako zapoznanie z przepisami, ale obejmuje również udzielenie wskazówek i wyjaśnień, w zakresie dostosowanym indywidualnie do osadzonego. Osadzeni skarżą się, że obowiązek ustnego pouczenia bywa cedowany na współosadzonych (tzw. starszych celi), którzy nie są do takich rozmów przygotowywani i nierzadko zniekształcają informacje lub w ogóle ich nie przekazują.
W ocenie Rzecznika wskazane byłoby przygotowanie kompendium wiedzy o podstawowych prawach i obowiązkach skazanych i tymczasowo aresztowanych i przekazanie go osadzonym, jak również wychowawcom w oddziałach penitencjarnych. Problemem jest także brak aktualnych aktów prawnych w bibliotekach zakładów karnych i aresztów śledczych. Ponadto w celu podnoszenia świadomości prawnej skazanych, przedstawiciele KMP zalecają władzom jednostek upowszechnianie wśród osadzonych wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach, które bezpośrednio dotyczą osób osadzonych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi dyrektora generalnego Służby Więziennej o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …