Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Za dwa lata obrady ENCJ w Warszawie

Za dwa lata obrady ENCJ w Warszawie

W dniach 11-13 czerwca 2014 r. w Rzymie odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) połączone z uroczystymi obchodami 10-lecia jej powstania. W skład polskiej delegacji weszli: płk Piotr Raczkowski Wiceprzewodniczący KRS, sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego, sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera, członek KRS oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Irena Piotrowska ? delegowana do pracy w Biurze KRS. Towarzyszyłam im Karolina Janson-Ernert starszy specjalista w Biurze KRS.
Uczestnicy Zgromadzenia zostali podjęci w Pałacu Prezydenckim na Kwirynale przez Prezydenta Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano ? będącego jednocześnie Przewodniczącym Włoskiej Rady Sądownictwa. W trakcie obrad Zgromadzenie Ogólne wybrało nowego przewodniczącego ENCJ, został nim Geoffrey Vos z Rady Sądownictwa Anglii i Walii, który obejmie urząd 1 stycznia 2015 r., a także 7 członków Rady Wykonawczej Sieci: Krajową Radę Sądownictwa reprezentowaną przez sędzię Katarzynę Gonerę oraz Rady Sądownictwa Belgii i Bułgarii na okres 2 lat, Rady Sądownictwa Francji, Włoch, Rumunii oraz Hiszpanii na 1 rok. Podczas obrad sędzia Irena Piotrowska zaprezentowała rezultaty prac koordynowanej przez KRS grupy projektowej ENCJ Guide ? zajmującej się przygotowaniem informatora o Sieci i należących do niej Radach. Zawartość informatora i jego merytoryczna przydatność zostały wysoko ocenione przez członków Sieci i w sposób szczególny docenione przez Zgromadzenie Ogólne.
Rekomendowano przetłumaczenie informatora na języki narodowe i jego publikację od 2015 r. w wersji aktualizowanej o kolejne deklaracje. Sędzia Katarzyna Gonera przedstawiła krótką informację przygotowaną wspólnie z Radą Hiszpańską o postępach we wdrażaniu raportów ENCJ w Radach należących do Sieci. Na zakończenie obrad ustalono, że w przyszłym roku Sieć zajmie się następującymi projektami: Niezawisłość a odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości oraz Standardy dla wymiaru sprawiedliwości ? procedury dyscyplinarne. Przyjęto też Deklarację Rzymską, w której podsumowano osiągnięcia minionych 10 lat oraz określono priorytety działań ENCJ w przyszłości. Zaplanowano, że kolejne Zgromadzenia Ogólne ENCJ odbędą się w 2015 r. w Hadze i w 2016 r. w Warszawie. Powierzenie Krajowej Radzie Sądownictwa organizacji kolejnego Zgromadzenia Ogólnego ENCJ oraz wybór do Komitetu Wykonawczego są dowodem uznania dla dotychczasowej pracy, zaangażowania i wysokiej pozycji Rady na arenie międzynarodowej.
Tekst: sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …