Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Za surowa kara dla złodzieja

Za surowa kara dla złodzieja

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację do Sądu Najwyższego w sprawie mężczyzny oskarżonego o kradzież portfela. Zdaniem RPO, w postępowaniu Sądu I instancji doszło do rażących uchybień a apelacja oskarżonego została nienależycie rozpatrzona przez Sąd II instancji. W 2009 roku mężczyzna ukradł portfel, w którym znajdował się tylkodowód osobisty. Jednocześnie oskarżyciel publiczny dołączył wniosek o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat oraz wymierzenie grzywny w wysokości 10 stawek po 20 zł każda. Co istotne, czyn jakiego dopuścił się oskarżony został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 275 § 1 Kodeksu karnego, czyli kradzież dowodu tożsamości. Wniosek prokuratora był wynikiem ugody pomiędzy nim i oskarżonym. Podczas posiedzenia (bez udziału oskarżonego) Sąd Rejonowy zmienił kwalifikację prawną czynu i uznał, że poza kradzieżą dowodu tożsamości oskarżony usiłował także ukraść pieniądze, lecz swojego zamiaru nie zrealizował z uwagi na to, że w portfelu tym pieniędzy nie było, co przyznał sam pokrzywdzony. Uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło to, że Sąd Rejonowy, bez uzyskania zgody stron, zmienił opis zarzucanego czynu oraz jego kwalifikację prawną ? na surowszą dla oskarżonego. Jednocześnie Sąd nie wskazał, dlaczego zamiar kradzieży pieniędzy powinien być rozpatrywany jako przestępstwo określone w Kodeksie karnym, a nie jako wykroczenie wynikające z Kodeksu wykroczeń. Kara dla oskarżonego została wymierzona na podstawie innych przepisów niż w uzgodnieniu zawartym pomiędzy prokuratorem i oskarżonym.
W opinii RPO stanowi to rażące uchybienie. Na potwierdzenie swojego stanowiska, Rzecznik przywołał wyrok Sądu Najwyższego, w którym wskazano, że Sąd może w takiej sytuacji uwzględnić wszystkie elementy porozumienia prokuratora i oskarżonego i wydać wyrok odpowiadający temu uzgodnieniu, albo wniosku nie uwzględnić. Nie może natomiast bez porozumienia ze stronami samodzielnie dokonywać modyfikacji poszczególnych elementów tego uzgodnienia (wyrok SN z 5 grudnia 2013 r., sygn. V KK 342/13). Zmiana kwalifikacji prawnej przypisanego oskarżonemu czynu (w sposób opisany wyżej) skutkowała zarządzeniem wobec niego wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …