Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zabezpieczyli 2 miliardy złotych

Zabezpieczyli 2 miliardy złotych

Prokuratorzy zabezpieczyli majątek sprawców o wartości prawie 2 miliardów złotych We wszystkich jednostkach prokuratury w ubiegłym roku zastosowano zabezpieczenia majątkowe, w tym z tytułu przepadku lub zwrotu korzyści osiągniętej przez sprawców, na kwotę prawie 2 miliardów złotych. To aż o 511 proc. więcej w porównaniu z 2016 roku,kiedy wartość faktycznie zabezpieczonego mienia wyniosła prawie 251 milionów 890 tysięcy złotych. W 2015 roku prokuratorzy zabezpieczyli majątek o wartości ponad 303 milionów 509 tysięcy złotych. Prawie 700 milionów złotych z mienia zabezpieczonego w 2017 roku to wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści w oparciu o ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku. Jednym z zasadniczych elementów reformy wymiaru sprawiedliwości było wprowadzenie przepisów umożliwiających odbieranie majątków sprawcom przestępstw, czyli przepisów o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Pomimo głośnych protestów opozycji z pełną determinacją realizowaliśmy nasz program i obietnice przedwyborcze ? wskazuje Minister Sprawiedliwości ? Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. ? Dane Prokuratury Krajowej potwierdzają, że nowe rozwiązania prawne przyjęły się w praktyce prokuratorskiej i pokazują jakościową zmianę w zakresie działań prokuratury ? dodaje Zbigniew Ziobro. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w ubiegłym roku zwiększyła się także liczba wydanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. W 2017 roku wydano 45 tysięcy 340 takich postanowień, a w latach wcześniejszych odpowiednio: 21 tysięcy 109 i 30 tysięcy 820 postanowień. Największa ilość postanowień o zabezpieczeniu majątkowym została wydana w jednostkach prokuratur podległych: Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku ? 6 tysięcy 552, Prokuraturze Regionalnej w Łodzi ? 6 tysięcy 297 oraz Prokuraturze Regionalnej w Krakowie ? 4 tysiące 810. W Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w 2017 roku wydano łącznie 627 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. Największą ilość postanowień tego typu zanotowano w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym ? 95, Podlaskim Wydziale Zamiejscowym ? 84 oraz Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym ? 67. Największą ilość postanowień o zabezpieczeniu na poczet przepadku lub zwrotu korzyści od 27 kwietnia 2017 roku (od momentu wejścia w życie ustawy z 23 marca 2017 roku) do 31 grudnia 2017 roku wydano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Warszawie ? 134, Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu ? 78 oraz w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej ? 48. Największa wartość zabezpieczonego w ubiegłym roku mienia została odnotowana w: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi ? ponad 200 milionów 808 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi ? prawie 162 miliony 554 tysięcy złotych, Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku ? ponad 153 miliony złotych, Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ? ponad 72 miliony złotych oraz Prokuraturze Regionalnej w Warszawie ? prawie 46 milionów złotych. Natomiast największą wartość zabezpieczonego mienia zanotowano w jednostkach podległych: Prokuraturze Regionalnej w Łodzi ? ponad 398 milionów 330 tysięcy złotych, Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku ? prawie 239 milionów 634 tysiące złotych, Prokuraturze Regionalnej w Warszawie ? prawie 131 milionów 482 tysiące złotych oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu ? prawie 114 milionów 97 tysięcy złotych. Z danych zebranych przez Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że w 2017 roku wartość mienia zabezpieczonego na poczet przepadku lub zwrotu korzyści przez jednostki podległe poszczególnym Prokuraturom Regionalnym w 2017 roku wyniosła prawie 467 milionów 628 tysięcy złotych.

Sprawdź także

Ilu sędziów w procesie

RPO: jednoosobowy sąd w procesach cywilnych – tylko w nowych sprawach. SN odmówił uchwały Sprawę …