Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zabużanie tracą cierpliwość

Zabużanie tracą cierpliwość

RPO znowu monituje w sprawie odszkodowań za utracone mienie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W odpowiedzi na to wystąpienie, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, że poruszony problem leży wyłącznie w kompetencji Ministra Skarbu Państwa, jako organu wyższego stopnia w stosunku do wojewodów w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty. Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się jednak z tym stanowiskiem i podkreśla, że w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej wskazano, że to właśnie do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy między innymi organizacja urzędów administracji, w tym przypadku urzędów wojewódzkich, które bezpośrednio zajmują się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym Rzecznik ponownie prosi o ustosunkowanie się do kwestii poruszonych w wystąpieniu z dnia 20 stycznia 2011 r. w zakresie reorganizacji pracy urzędów wojewódzkich oraz o poinformowanie, jakiego rodzaju działania organizacyjne podjęto w celu wyeliminowania zjawiska nadmiernej przewlekłości postępowań i jakie rezultaty przyniosły te działania.

Sprawdź także

W.Wróbel z immunitetem

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odmówiła pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla. Izba …