Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zabużanie wciąż czekają

Zabużanie wciąż czekają

Rozpatrywanie roszczeń zabużan trwa zbyt długo uważa RPO. Z danych statystycznych przekazanych Rzecznikowi Praw Obywatelskich wynika, że właściwe organy administracji publicznej nadal nie radzą sobie z terminowym rozpatrywaniem roszczeń wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzednich uregulowań prawnych dotyczących roszczeń zabużańskich. Potwierdzają to również skargi obywateli, wpływające wciąż do Biura Rzecznika.
Liczba wniosków pozostałych do rozpatrzenia i dotychczasowe tempo wydawania decyzji w tych sprawach nakazuje przypuszczać, iż załatwienie złożonych do tej pory wniosków w dalszym ciągu nie będzie możliwe przed upływem co najmniej kilku lat, a w konsekwencji rażąco będą naruszane terminy załatwiania spraw administracyjnych określone przez przepis art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym należy uznać, iż podejmowane działania organizacyjne, które miały ograniczyć zjawisko systemowej przewlekłości rozpoznawania przedmiotowych spraw, nie przyniosły spodziewanego rezultatu.
Z tego względu Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, Jerzego Millera, o podjęcie stosownych działań legislacyjnych i organizacyjnych, skutecznie zapobiegających nadmiernej przewlekłości postępowań administracyjnych w sprawach roszczeń zabużańskich.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …