Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zacieśnienie współpracy finansowej

Zacieśnienie współpracy finansowej

W dniu 3 listopada 2015 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej Agnieszka Królikowska podpisali porozumienie w sprawie elektronicznego przekazywania dokumentów i informacji pomiędzy GIIF, a powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury. Dokument ten określa zasady wykorzystania siecikomputerowej prokuratury IP VPN do wymiany pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury dokumentów i informacji związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości, w szczególności dotyczącej prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
W wyniku zawartego porozumienia możliwe będzie w drodze elektronicznej m.in. składanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również udostępnienie prokuratorom posiadanych przez GIIF informacji o istotnym znaczeniu dla toczących się postępowań. Wymiana informacji i dokumentów za pośrednictwem sieci komputerowej IP VPN ułatwi także gromadzenie dowodów w śledztwach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, jak również pozwoli na usprawnienie procedury wstrzymywania transakcji lub blokady rachunków wykorzystywanych do popełnienia tych przestępstw. Porozumienie Prokuratora Generalnego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …