Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Żądania Themis

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 listopada 2021 roku

W związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 16 listopada 2021 r. zwracamy się do każdego podmiotu posiadającego inicjatywę legislacyjną oraz do Parlamentu o dokonanie jak najszybszych zmian w prawie, które zapewnią jego zgodność z normami obowiązującymi w UE.
Żądamy

rozpoczęcia prac nad rozdzieleniem stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, gdyż obecny stan sprawia, że każdy proces karny, a zwłaszcza ten z udziałem sędziów delegowanych do wykonywania czynności orzeczniczych w innych sądach, może nie mieć charakteru „uczciwego procesu” (fair trial). Niebezpieczeństwo to dotyczy także postępowań cywilnych, gdyż prokurator podlegający służbowo Prokuratorowi Generalnemu, może brać w nich udział w sposób niemal nieograniczony.
Żądamy

conajmniej wprowadzenia niezmiennych czasowo delegacji sędziów, udzielanych na podstawie jasnych i transparentnych kryteriów, bez możliwości manipulowania okresem ich trwania.
Żądamy

zakończenia obecnie trwających delegacji sędziów do orzekania w innych sądach, jako udzielonych w warunkach niegwarantujących przestrzegania prawa Unii Europejskiej, stanowiącego z mocy Konstytucji RP część krajowego porządku prawnego.

Dla zabezpieczenia toku trwających postępowań żądamy rozważenia udzielenia sędziom będącym na delegacji, upoważnienia do orzekania na podstawie 77 par 9 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych.

Apelujemy o podjęcie niezwłocznych działań, gdyż z każdym kolejnym dniem, tysiące obywateli mogą być pozbawieni prawa do skutecznej ochrony prawnej gwarantowanej przez art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zarząd Stowarzyszenia

Sprawdź także

Manipulacje neosędziów z SN

Oświadczenie 48 sędziów Sądu Najwyższego. Rzecznik SN mówi o „wprowadzaniu w błąd opinii publicznej” Sąd …