Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zadośćuczynienie za zbiorowy gwałt

Zadośćuczynienie za zbiorowy gwałt

HFPC wraz z Kancelarią CMS Cameron McKenna zapewniły pomoc prawną pokrzywdzonej, która nie mając ukończonych 15 lat, została zbiorowo zgwałcona przez trzech nieletnich wówczas uczniów z tego samego gimnazjum. 12 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie pojednawcze, jednak wszyscy przeciwnicy odmówili zawarcia ugody. W 2011 r. sąd rodzinny uznał, że uczniowie dopuścili się popełnienia czynu karalnego. Zwrócił również uwagę na szczególnie drastyczne okoliczności tego zdarzenia. Sąd orzekł o umieszczeniu uczniów w zakładzie poprawczym, zawieszając jednak ten środek na okres próby. W tym czasie stosowano wobec nich środki wychowawcze.
Pełnomocnicy pokrzywdzonej wezwali pełnoletnich obecnie sprawców do próby ugodowej w sprawie zapłaty przez nich na rzecz pokrzywdzonej kwoty w wysokości miliona złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich stronami postępowania są nieletni, ich rodzice lub opiekunowie oraz prokurator. Sama osoba pokrzywdzona, mogąca być również osobą małoletnią, nie posiada statusu strony. Ustawa przyznaje jej jedynie pewne ograniczone uprawnienia proceduralne. Pokrzywdzona podkreśla liczne nieprawidłowości, do jakich doszło w trakcie samego postępowania sądowego przeciwko nieletnim sprawcom. Jednak z uwagi na brak statusu strony w tym postępowaniu nie mogła ona np. działać w charakterze oskarżycielki posiłkowej czy wnosić środków odwoławczych od rozstrzygnięć sądowych. Na gruncie obowiązującego prawa jedyną możliwością dochodzenia przez nią sprawiedliwości jest więc droga cywilna w postaci zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
Pokrzywdzoną reprezentują pro bono adwokat Małgorzata Surdek oraz adwokat Adam Jodkowski z Kancelarii CMS Cameron McKenna. HFPC obserwuje sprawę.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …