Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zaginione protesty wyborcze

Zaginione protesty wyborcze

Jak informuje monitorkonstytucyjny.eu Andrzej Rzepliński, Agnieszka Borowiec, Paweł Borys, Marcin Skubiszewski złożyli protest wyborczy do Izby Cywilnej SN
Zarzuty stawiane w proteście wyborczym powinny być załatwione w rzetelnym procesie przez Sądem Najwyższym, w jawnym postępowaniu z niekwestionowalną Jego niezależnością, bezstronnością i niezawisłością.
Tylko takie cechy tego postępowania mogą gwarantować obywatelom sprawiedliwe rozstrzygnięcie postępowania sądowego w sprawie kluczowej dla Narodu i Państwa wobec rangi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla zapewnienia ochrony i rozwoju wartości zapisanych w Preambule do naszej Konstytucji.
Wnoszę o stwierdzenie nieważności wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. oraz nieważności wyboru Andrzeja Dudy na Prezydenta RP.
Niżej podpisany figurował w dniu wyborów w spisie wyborców obwodu nr 447 w Warszawie.
Niżej podpisany wnosi o przeprowadzenie posiedzenia jawnego w niniejszej sprawie.

Sąd Najwyższy zakomunikował, że 4086 protestów „pozostawił bez dalszego biegu”. Co najmniej 4 z nich, o których wiemy, były sporządzone według załączonego poniżej wzoru. Czytelnik może łatwo wyrobić sobie zdanie o jakości argumentów SN zestawiając je z treścią protestów, a w szczególności stwierdzenia: Nie jest bowiem dopuszczalne sugerowanie masowej manipulacji społeczeństwa bez wskazania dowodów uwiarygadniających naruszenie wskazanych unormowań Kodeksu wyborczego lub Kodeksu karnego, na co od wielu lat zwracał uwagę Sąd Najwyższy w utrwalonym orzecznictwie. Gdyby Sądowi Najwyższemu chciało się kliknąć w linki, to z dowodami by się zapoznał.

Mógł też rzucić okiem na „Stanowisko w sprawie wstępnych wniosków i ustaleń” Misji Specjalnej Oceny Wyborów ODIHR/ OSCE (Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE).

No i nie wiadomo, co z wnioskami o wyłączenie, o tym w komunikacie SN jakoś cicho…

Sprawdź także

Pandemia a ciąża i porody

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z …