Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zakaz handlu narządami

Zakaz handlu narządami

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn podpisał 25 marca 2015 r. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi narządami ludzkimi, przyjętą przez Komitet Ministrów Rady Europy 9 lipca 2014 r. Podpisanie Konwencji odbyło się podczas Konferencji Rady Europy (24-27 marca 2015 r.)odbywającej się w Santiago de Compostela na terenie Królestwa Hiszpanii. Konwencja jest otwarta do podpisu dla 47 państw członkowskich, a także krajów, które nie należą do Rady Europy. Warunkiem jej wejścia w życie jest związanie się jej postanowieniami przez co najmniej 5 państw, z których 3 to członkowie Rady Europy. W procesie negocjacji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Zdrowia. W Konwencji zawarto przepisy definiujące podstawowe pojęcia i zasady z zakresu przeciwdziałania handlowi ludzkimi narządami oraz zobowiązujące do penalizacji określonych zachowań związanych z przeszczepianiem narządów ludzkich, jak również postanowienia dające podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania handlu tymi narządami. Po dzisiejszym podpisaniu Konwencji nastąpi jej ratyfikacja przez Prezydenta RP, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Ratyfikację powinno poprzedzić dostosowanie prawa krajowego do jej wymagań, co wiązać się będzie z nowelizacją wymaganych ustaw.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Zerwano kworum w IC SN

Impas w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Sędziowie nie wybrali kandydatów na prezesa Zgromadzenie Sędziów Izby …