Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zakaz pytań do Luksemburga

Zakaz pytań do Luksemburga

Michał Lasota wezwał Sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Kamila Jarockiego do złożenia pisemnego oświadczenia w związku ze zwróceniem się przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w trybie art. 267 TFUE z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wcześniej zwrócono się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Jarosława Dudzicza (członka organu pełniącego funkcję KRS oraz Zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i asesorów sądowych) o nadesłanie uwierzytelnionego odpisu postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Jako pierwszy informację w tej sprawie opublikował portal wpolityce.

Sędzia Sądu Rejonowego w Nowymi Mieście Lubawskim Michał Lasota, został powołany przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę w styczniu 2018 r. na funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, a w czerwcu 2018 r. na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Od września 2018 r. wchodzi on w skład Zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów i asesorów sądowych, któremu przewodniczy Łukasz Piebiak – zastępca Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry

 

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …