Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zakończono egzaminy aplikacyjne

Zakończono egzaminy aplikacyjne

W sobotę 26 września 2015 r. po raz dziesiąty przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną. Ponadto, po raz ósmy odbył się państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów przed 68 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło łącznie ok. 8940 osób, spośród których
na aplikację adwokacką ? ok. 2 950 osób, na aplikację radcowską ? ok. 4 650 osób, na aplikację notarialną ? ok. 740 osób, a na aplikację komorniczą ? ok. 600 osób.
W dniu egzaminu, pomiędzy godz. 9.00 a 10.00 w 24 miastach w Polsce, bezpośrednio na sale egzaminacyjne, zostały doręczone przesyłki zawierające testy. Egzaminy na aplikacje prawnicze rozpoczęły się w całym kraju o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierający po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań. Od roku 2009 kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich rozwiązują taki sam test. Test dla kandydatów na aplikantów notarialnych oraz test dla kandydatów na aplikantów komorniczych są odmienne i uwzględniają specyfikę danego zawodu (testy te nie obejmują prawa karnego, zawierają zaś zagadnienia m.in. z zakresu prawa finansowego). W przypadku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, od roku 2013 ujednolicono zasady przeprowadzania tego egzaminu z pozostałymi egzaminami na aplikacje samorządowe.
Egzaminy przebiegły prawidłowo, bez żadnych zakłóceń. Na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych odnotowano następujące wstępne wyniki: – egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 37,5%, tj. ok. 1 100 osób (dla porównania, w roku 2014 zdawalność wyniosła 53,6%, w roku 2013 ? 53,1%, w roku 2012 ? 54,8%, w roku 2011 ? 52%, zaś w roku 2010 ? 33,3%), – egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 34,3%, tj. ok. 1 590 osób (w roku 2014 zdawalność wyniosła 48,6%, w roku 2013 ? 46,5%, w roku 2012 ? 50,5%, w roku 2011 ? 45,4%, zaś w roku 2010 ? 25%), – egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 39,5%, tj. ok. 290 osób (w roku 2014 zdawalność wyniosła 44,1%, w roku 2013 ? 35,8%, w roku 2012 ? 27,5%, w roku 2011 ? 15,4%, zaś w roku 2010 ? 21,2%), – egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 64,4%, tj. ok. 390 osób (w roku 2014 zdawalność wyniosła 33,6%, w roku 2013 ? 74,3%, w roku 2012 ? 80,8%, w roku 2011 ? 83,9% zaś w roku 2010 ? 78,6%). Wyniki tegorocznego egzaminu na aplikację adwokacką i radcowską są nieco niższe niż w latach ubiegłych, a wyższe aniżeli w roku 2010 r. W przypadku aplikacji notarialnej poziom zdawalności jest zbliżony do roku ubiegłego. Natomiast zdawalność egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w roku bieżącym jest zdecydowanie wyższa niż w roku ubiegłym, ale porównywalna do wyników we wcześniejszych latach. Jak wynika z relacji przewodniczących komisji, duża liczba zdających oddawała testy przed zakończeniem egzaminu.
W przypadku części komisji, wszyscy zdający oddali testy przed upływem 150 minut, zatem egzamin zakończył się przed czasem, wynikającym z przepisów prawa. W niektórych komisjach zdający oddawali prace już po 45 minutach od rozpoczęcia rozwiązywania testu. W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką i radcowską ? na co zwrócili uwagę przewodniczący komisji ? kandydaci najwięcej błędnych odpowiedzi udzielali m.in. na pytania z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz z prawa materialnego administracyjnego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że informacje o szczegółowym zakresie egzaminów kandydaci posiadali już od 27 lutego 2015 r., tj. od ogłoszenia wykazu tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminy na poszczególne aplikacje. Szczegółowa analiza tegorocznych wyników egzaminów na aplikacje zostanie przygotowana i podana do publicznej wiadomości na początku 2016 r. Ze wstępnych informacji uzyskanych telefonicznie od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że: ? na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi i Krakowie ? ok. 51%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Zielonej Górze ? ok. 14%, ? na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Krakowie ? ok. 49%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Koszalinie i Zielonej Górze ? ok. 22%, ? na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu ? ok. 50%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu ? ok. 34%, ? na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu ? ok. 68%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie ? ok. 59%. Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione – w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji. Od 1 stycznia 2016 roku 3 370 osób będzie mogło rozpocząć aplikacje prawnicze.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …